Tài chính

Nặng gánh chi phí, 'ông trùm' BOT Tasco báo lỗ 235 tỷ đồng

(VNF) - Trước gánh nặng chi phí, năm 2020, Tasco báo lỗ sau thuế 235 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 52 tỷ đồng.

Nặng gánh chi phí, 'ông trùm' BOT Tasco báo lỗ 235 tỷ đồng

'Ông trùm' BOT Tasco báo lỗ 235 tỷ đồng do chi phí đè nặng

Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 215 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Do bán hàng dưới giá vốn, Tasco lỗ gộp gần 36 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 127 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, mảng thu phí mang lại 160 tỷ đồng, chiếm khoảng 74% tổng doanh thu và tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2019. Mảng bất động sản cũng mang về 11,5 tỷ đồng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ mảng hợp đồng xây dựng và cung cấp dịch vụ.

Mặc dù doanh thu tài chính giảm đến 94%, đạt hơn 500 triệu đồng, song chi phí tài chính của Tasco vẫn neo ở mức 58 tỷ đồng, giảm không đáng kể, chủ yếu là chi trả lãi vay. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng hơn 13 tỷ đồng, lên mức 18 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 54 tỷ đồng.

Chốt quý, Tasco lỗ sau thuế gần 154 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi sau thuế hơn 26 tỷ đồng.

Phía Tasco cho biết, dù doanh thu thu phí không dừng tăng so với cùng kỳ, nhưng đây là giai đoạn các năm đầu của dự án nên các chi phí triển khai rất lớn, qua đó làm lợi nhuận gộp bị sụt giảm rõ rệt.

Còn mảng bất động sản, giá vốn tăng mạnh do trước đây Tasco thực hiện hạch toán giá vốn tiền sử dụng đất của dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, tuy nhiên, do quy định mới về việc sử dụng tài sản công để thực hiện thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, nên nghĩa vụ tài chính về đất của toàn dự án tăng hơn 105 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng mạnh do công ty đang đẩy mạnh triển khai dán thẻ Etag miễn phí lần đầu cho các xe. Đồng thời, công ty cũng thực hiện trích lập dự phòng một số khoản nợ phải thu khó đòi đã quá hạn...

Lũy kế năm 2020, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 750 tỷ đồng, giảm 32% so với 2019. Trước gánh nặng chi phí, công ty báo lỗ sau thuế 235 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi hơn 52 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 31/12/2020, Tasco có tổng tài sản hơn 10.158 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm phân nửa về mức 975 tỷ đồng.

Hiện giá trị tài sản dở dang dài hạn ở mức 1.137 tỷ đồng, thu hẹp 37% so với hồi đầu năm 2020. Trong đó chi phí lớn nhất ghi nhận đối với dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương (343 tỷ đồng), dự án khu đô thị mới Vân Canh (271 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 (314 tỷ đồng)...

Trên thị trường, cổ phiếu HUT liên tục tăng trong năm 2020, từ 2.300 đồng/cổ phiếu (cuối năm 2019) lên mức 4.200 đồng/cổ phiếu, tức tăng 82%.

Bước sang năm 2021, cổ phiếu này tiếp tục chinh phục đỉnh 5.400 đồng/cổ phiếu (phiến 25/1) và sau đó điều chỉnh về mức 4.600 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 3/2).

Tin mới lên