Tài chính

Chậm công bố tin cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản, FLC Faros bị HoSE 'tuýt còi'

(VNF) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở FLC Faros, do doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin về các quyết định cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản, cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Chậm công bố tin cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản, FLC Faros bị HoSE 'tuýt còi'

Chậm công bố tin cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản, FLC Faros bị HoSE 'tuýt còi'

Văn bản của HoSE cho hay ngày 1/2/2021, đơn vị này đã nhận được bản công bố thông tin về các quyết định về việc áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ngày 10/8/2020, quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn ngày 2/10/2020, quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế và phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) tại tổ chức tín dụng ngày 21/12/2020.

Căn cứ theo quy định, FLC Faros đã không tuân thủ quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do đó HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty có văn bản giải trình về việc chậm công bố này.

Được biết, ngày 10/8/2020, Chi cục thuế TP. Quy Nhơn đã ban hành 12 quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế đối với FLC Faros, do doanh nghiệp này có số tiền quá hạn nộp, phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật quản lý thuế.

Ngày 2/10/2020, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với FLC Faros.

Ngày 21/12/2020, Chi cục thuế TP. Quy Nhơn tiếp tục có quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tổ chức tín dụng. Lý do cơ quan thuế này đưa ra là FLC Faros đã nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp.

Tuy nhiên, tính đến ngày 29/1/2021, phía FLC Faros thông báo đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo yêu cầu trên của các cơ quan quản lý thuế.

Mới đây, ngày 21/1/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính, số tiền 70 triệu đồng đối với FLC Faros vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Qquyết định cưỡng chế vi phạm thuế ngày 6/3/2019 của Chi cục thuế TP. Hội An; công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2018, 2019.

Ngoài ra, FLC Faros còn bị phạt tiền 100 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, trong các cáo cáo tài chính năm 2018 và 2019, FLC Faros đã hạch toán tăng không đúng chi phí khấu hao tài sản cố định (năm 2018 số tiền xấp xỉ 4 tỷ đồng đồng làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 793 triệu đồng, năm 2019 số tiền 11,93 tỷ đồng làm tăng số thuế TNDN phải nộp thêm 2,39 tỷ đồng).

FLC Faros cũng ghi nhận và trình bày chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2019 chưa tuân thủ quy định, số chi phí lãi vay FLC Faros phải loại trừ bổ sung là 27,33 tỷ đồng, tương ứng công ty ghi nhận thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 là gần 5,47 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng chưa trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HoSE: AMD) tại thời điểm 31/12/2019 số tiền là 32,35 tỷ đồng, do đó làm giảm chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế một khoản tương ứng và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 số tiền 6,47 tỷ đồng.

Tin mới lên