Ngân hàng

Ngân hàng đáp ứng chỉ tiêu an toàn vốn được 'thưởng' hạn mức tăng trưởng tín dụng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo định hướng tín dụng toàn hệ thống và thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng. Đặc biệt, ưu tiên chỉ tiêu tín dụng cao đối với các tổ chức tín dụng đã thực hiện trước thời hạn các quy định về chỉ tiêu an toàn vốn.

Ngân hàng đáp ứng chỉ tiêu an toàn vốn được 'thưởng' hạn mức tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng đáp ứng chỉ tiêu an toàn vốn được 'thưởng' hạn mức tăng trưởng tín dụng

Theo thông tin từ buổi họp báo quý I/2019 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%, tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo định hướng tín dụng toàn hệ thống và thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, ưu tiên chỉ tiêu tín dụng cao đối với các tổ chức tín dụng đã thực hiện trước thời hạn các quy định về chỉ tiêu an toàn vốn.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo sát diễn biến tăng trưởng tín dụng tại từng tổ chức tín dụng để định hướng tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh vực ưu tiên và hạn chế phân bổ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân; kiểm soát cho vay bằng ngoại tệ và có lộ trình phù hợp giảm dần cho vay bằng ngoại tệ.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở nhằm điều tiết thanh khoản của các tổ chức tín dụng ở mức hợp lý, ổn định thị trường tiền tệ, góp phần thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ; điều hành công cụ dự trữ bắt buộc đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác, phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ.

LTrong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai và giám sát chặt chẽ việc thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Đồng thời, ngành kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng cường xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, đến hết ngày 25/3/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,67%; tín dụng đối với nền kinh tế tăng 2,28%. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, được hỗ trợ từ nguồn cung ngoại tệ dồi dào, thanh khoản thị trường tốt, hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục mua ròng ngoại tệ từ khách hàng, nhờ đó Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua được ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước.

Tin mới lên