Ngân hàng

Vietcombank điều động và bổ nhiệm cùng lúc 10 nhân sự tại trụ sở chính

(VNF) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng với chuyên môn và các quyết định nhân sự tại trụ sở chính.

Vietcombank điều động và bổ nhiệm cùng lúc 10 nhân sự tại trụ sở chính

Lãnh đạo Vietcombank trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm

Ông Đặng Bình Nguyên, Trưởng Ban quản lý nhân sự TSC Vietcombank vừa công bố các quyết định của HĐQT Vietcombank về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng với chuyên môn kể từ ngày 1/4/2019.

Theo đó, hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Quản lý nhân sự và đổi tên thành Ban Tổ chức và Nhân sự; hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Chiến lược & Thư ký tổng hợp và đổi tên thành Ban Chiến lược, Tuyên giáo & Thư ký tổng hợp; hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với Ban Kiểm tra nội bộ; hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng TSC. Các phòng ban nói trên trực thuộc tổ chức bộ máy trụ sở chính.

Ngoài ra, HĐQT Vietcombank cũng đã ban hành các quyết định về điều động và bổ nhiệm nhân sự. Cụ thể, điều động và bổ nhiệm bà Lương Thị Vân Anh, Phó trưởng phòng Văn phòng Đảng Đoàn TSC giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt TSC.

Ông Nguyễn Gia Nghĩa, Phó trưởng phòng Văn phòng Đảng Đoàn TSC giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng TSC.

Bà Nguyễn Thị Huệ Anh, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự TSC.

Ông Phạm Quang Dũng, Tổng giám đốc (bên trái) và ông Hồng Quang, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm.

Nhằm bổ sung nhân sự cho các đơn vị mới thành lập, Hội đồng quản trị cũng đã ban hành các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, bà Phạm Thị An Bình, Trưởng phòng Đầu tư TSC giữ chức vụ Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Luân, Phó trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Vietcombank Kỳ Đồng giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp TSC.

Ông Phạm Ngọc Hưởng, Trưởng phòng Khách hàng SMEs Vietcombank TP. HCM giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp TSC kiêm Giám đốc Bộ phận Khách hàng doanh nghiệp TSC phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó trưởng phòng Kiểm tra nội bộ khu vực 4 thuộc Ban Kiểm tra nội bộ TSC giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Khách hàng FDI TSC kiêm Giám đốc Bộ phận Khách hàng FDI TSC phía Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó giám đốc Vietcombank Chương Dương giữ chức vụ Trưởng phòng Công nợ TSC.

Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó trưởng phòng Đầu tư được giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Đầu tư TSC cho đến khi có nhân sự Trưởng phòng.

Bà Nguyễn Ngọc Yến, Cán bộ Phòng Tài chính kế toán TSC giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán TSC.

Các quyết định điều động và bổ nhiệm trên có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019.

Tin mới lên