Học thuật

Người điều hành là ai? Ảnh hưởng của sự thay đổi giám đốc điều hành đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Người điều hành (executive) là gì? Ảnh hưởng của sự thay đổi giám đốc điều hành (CEO) đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp.

Người điều hành là ai? Ảnh hưởng của sự thay đổi giám đốc điều hành đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp

Người điều hành hay giám đốc (executive) Người chịu trách nhiệm về một lĩnh vực hay phương diện trong hoạt động kinh doanh của  doanh nghiệp.

Người điều hành là gì?

Người điều hành hay giám đốc (executive) Người chịu trách nhiệm về một lĩnh vực hay phương diện trong hoạt động kinh doanh của  doanh nghiệp. Từ này thường được dùng để chỉ cả giám đốc công ty, trưởng phòng, giám đốc chi nhánh.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ảnh hưởng của sự thay đổi giám đốc điều hành (CEO) đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp

Sự thay đổi giá cổ phiếu khi CEO mới tiếp quản một công ty có thể xảy ra do nhiều yếu tố, và những yếu tố này dựa trên nhận thức của thị trường về khả năng CEO mới có thể đưa công ty tiến lên hay không. Bất kể sự thay đổi được lên kế hoạch hay là kết quả của các tình huống bất ngờ, biến động giá cổ phiếu là một phần phản ánh cách công ty quản lý quá trình chuyển đổi.

Một sự thay đổi CEO mang lại nhiều rủi ro, và thậm chí còn có nhiều rủi ro hơn khi quá trình chuyển đổi là không có kế hoạch. Điều này là do khả năng CEO mới có thể thay đổi chiến lược của công ty tồi tệ hơn trước. Việc quản lý quá trình chuyển đổi và chương trình làm việc do Giám đốc điều hành mới đưa ra là những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư cân nhắc khi đầu tư vào một cổ phiếu phải trải qua một sự thay đổi về quản lý.

Các nhà đầu tư có xu hướng thoải mái hơn với các CEO mới những người mà đã quen thuộc với các biến động của ngành công nghiệp mà công ty hoạt động và những thách thức cụ thể mà công ty có thể phải đối mặt sau này.

Danh tiếng cũng là một yếu tố quan trọng, đặc biệt khi các nhà đầu tư đánh giá hồ sơ theo dõi của CEO. Mặc dù các nhà đầu tư ban đầu lo ngại nhưng không có sự tương quan cùng chiều nào giá cổ phiếu vào ngày CEO mới được công bố và giá từ thời điểm đó trở đi.

Tin mới lên