Học thuật

Người gia nhập tiềm tàng là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Người có khả năng gia nhập hay người gia nhập tiềm tàng (potential entrant) là gì?

Người gia nhập tiềm tàng là ai?

Người có khả năng gia nhập hay người gia nhập tiềm tàng (potential entrant) Doanh nghiệp sẵn sàng và có khả năng gia nhập một thị trường khi điều kiện cho phép.

Người có khả năng gia nhập hay người gia nhập tiềm tàng (potential entrant) là doanh nghiệp sẵn sàng và có khả năng gia nhập một thị trường khi điều kiện cho phép. Trong lý thuyết về thị trường, người có khả năng gia nhập sẽ thực sự gia nhập thị trường nếu (a) các doanh nghiệp hiện có trên thị trường kiếm được lợi nhuận trên mức bình thường và (b) anh ta có thể vượt qua các trở ngại ngăn cản sự gia nhập. Việc gia nhập thị trường của các các doanh nghiệp mới đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết thị trường, loại trừ mức lợi nhuận trên mức bình thường và làm tăng mức cung trên thị trường.

Tuy nhiên, chỉ riêng sự đe dọa sự gia nhập thị trường cũng đủ để đảm bảo rằng các doanh nghiệp hiện có cung ứng cho thị trường một cách có hiệu quả và định giá ở mức phù hợp với chi phí cung.

Người gia nhập tiềm tàng có thể là doanh nghiệp mới thành lập, người đang cung ứng đầu vào cho thị trường hay hiện đang là khách hàng (gia nhập theo chiều dọc), hoặc do các doanh nghiệp đang hoạt động trên các thị trường khác và muốn mở rộng hoạt động của mình theo các hướng mới (gia nhập để đa dạng hóa).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên