Tài chính

Người nhà Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết bán sạch 135 triệu cổ phiếu VIX

(VNF) - Trong thời gian 30/11 - 7/12, nhóm 3 cổ đông có liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) đã hoàn tất bán tổng cộng 135 triệu cổ phiếu VIX, thoái toàn bộ vốn tại công ty.

Người nhà Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết bán sạch 135 triệu cổ phiếu VIX

Nhóm cổ đông liên quan CEO Gelex hoàn tất bán sạch 135 triệu cổ phiếu VIX.

Công ty Cổ phần FTG Việt Nam (Tổng giám đốc FTG là chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết. Chủ tịch VIX) đã bán 26.824.358 đơn vị, tương ứng 3,67% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 6 – 7/12 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận.  Sau giao dịch, công ty FTG không còn nắm giữ cổ phiếu nào của Chứng khoán VIX.

Cùng thời gian, bà Dương Thị Hồng Hạnh, em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết đã bán 21.200.000 đơn vị (tương ứng tỷ lệ 3,64%) với mục đích thực hiện giao dịch là để cơ cấu danh mục đầu tư.

Thời gian thực hiện giao dịch ngày 7/12 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Hạnh không còn nắm giữ cổ phiếu nào của Chứng khoán VIX.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) đồng thời là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, chồng của bà Dương Thị Hồng Hạnh cũng đã bán 87.430.578 đơn vị (tương ứng 15,02%) theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 30/11 – 7/12. Sau giao dịch, ông Tuấn không còn nắm giữ cổ phiếu nào của Chứng khoán VIX.

Như vậy, nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch VIX Nguyễn Thị Tuyết đã hoàn tất việc bán ra 135 triệu đơn vị, chiếm hơn 22% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Chứng khoán VIX. Hiện tại, nhóm này chỉ còn bà Tuyết nắm giữ 21.375.159 cổ phiếu, tương đương 3,67% vốn của Chứng khoán VIX.

Bà Tuyết mới được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX bầu làm chủ tịch kể từ ngày 2/11/2022, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021 - 2026.

Ở diễn biến khác liên quan đến GEX, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX vừa công bố thông tin về việc đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu GEX của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, tương đương 9,39% tổng số cổ phiếu của tập đoàn này đang lưu hành.

Theo đó, giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ 14/12/2022 đến ngày 12/01/2023. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là 800 tỷ đồng. 

Tin mới lên