Tài chính

Nhà Khang Điền: Lãi quý II chỉ nhích hơn 4% bất chấp doanh thu tăng mạnh

(VNF) - Do giá vốn tăng mạnh trong quý II, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điển (HoSE: KDH) dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng gần 42% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ 4,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhà Khang Điền: Lãi quý II chỉ nhích hơn 4% bất chấp doanh thu tăng mạnh

Nhà Khang Điền: Lãi quý II 'nhích' nhẹ hơn 4% bất chấp doanh thu tăng mạnh

Doanh thu thuần quý II của Nhà Khang Điền đạt 1.111,9 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn tăng mạnh ở mức 86%, tốc độ tăng trưởng gấp đôi doanh thu thuần làm lợi nhuận gộp của công ty chỉ “nhích” nhẹ 2,4% so với quý II/2020, đạt 426 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận lỗ gần 18 tỷ đồng trong quý II, cùng kỳ lỗ hơn 13 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động ngược chiều, lần lượt giảm 56,5% và tăng 13% so với quý II/2020, đạt tổng giá trị hơn 60,8 tỷ đồng.

Chốt quý II, Nhà Khang Điền báo lãi sau thuế hơn 265 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Nhà Khang Điền lần lượt đạt 1.948 tỷ đồng và 471 tỷ đồng, tương đương tăng 31% và tăng 15% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, Nhà Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và tăng 4% so với năm 2020.

Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền đã hoàn thành 40,5% kế hoạch về doanh thu và 39% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2021, quy mô tài sản của Nhà Khang Điền đạt hơn 14.024 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền vẫn duy trì ở mức cao hơn 1.848 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 3.732 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng nhẹ gần 6% so với đầu năm lên mức hơn 7.341 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu ở dự án khu dân cư Tân Tạo (3.234 tỷ đồng), dự án Lovera Vista (844 tỷ đồng), dự án Bình Trưng – Bình Trưng Đông (504 tỷ đồng), dự án khu dân cư Bình Hưng 11A (492 tỷ đồng),…

Tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn của Nha Khang Điền tính tới cuối quý II là hơn 2.589 tỷ đồng, tăng thêm hơn 744 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, huy động từ phát hành trái phiếu là 582 tỷ đồng (ngắn hạn và dài hạn), huy động từ vay ngân hàng là hơn 2.007 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước đạt hơn 1.327 tỷ đồng, giảm gần 39% so với thời điểm đầu năm. Đây là khoản nhận tạm ứng theo tiến độ hợp đồng từ khách hàng mua hàng hóa bất động sản thuộc các dự án đang được thi công xây dựng của Nhà Khang Điền. Khoản mục này sẽ được hạch toán vào doanh thu khi công ty bàn giao nhà và căn hộ cho khách hàng.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Nhà Khang Điền tính đến cuối quý II là âm hơn 841 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là dương 454 tỷ đồng.

Tin mới lên