Học thuật

Nhà môi giới là ai? Vai trò của nhà môi giới bất động sản

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhà môi giới (broker) là gì? Vai trò của nhà môi giới bất động sản

Nhà môi giới là ai? Vai trò của nhà môi giới bất động sản

Nhà môi giới (broker) Theo nghĩa chung nhất, đó là người trung gian làm cho người mua và người bán gặp nhau.

Nhà môi giới là gì?

Nhà môi giới (broker) Theo nghĩa chung nhất, đó là người trung gian làm cho người mua và người bán gặp nhau. Nhà môi giới hoạt động với tư cách là đại lý cho người mua hoặc người bán, thực hiện các giao dịch mua bán để nhận hoa hồng hay lệ phí môi giới. Ví dụ điển  hình nhất trong trường hợp này là nhà môi giới chứng khoán. Trong giai đoạn phát triển đầu tiên, khái niệm nhà môi giới chứng khoán được dùng để chỉ các nhà buôn chứng khoán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Vai trò của nhà môi giới bất động sản

Trong ngành bất động sản, một nhà môi giới là một chuyên gia bất động sản được cấp phép thường đại diện cho người bán. Trách nhiệm của người môi giới khi làm việc cho khách hàng có thể bao gồm:

  • Xác định giá trị thị trường của tài sản được bán
  • Lên danh sách và quảng cáo tài sản cần bán
  • Giới thiệu đặc điểm tài sản cho người mua tiềm năng
  • Tư vấn cho khách hàng về các ưu đãi và các vấn đề liên quan
  • Gửi tất cả các đề nghị mua hàng cho người bán để xem xét

Cũng không phải hiếm nhà môi giới bất động sản làm việc cho một người muốn mua nhà. Trong trường hợp này, các nhà môi giới có trách nhiệm:

  • Định vị tất cả các tài sản trong khu vực mong muốn của người mua và danh sách này được sắp xếp theo phạm vi giá và các tiêu chí.
  • Chuẩn bị thỏa thuận mua và bán ban đầu cho người khi họ đã quyết định thực hiện mua
  • Thương lượng với người bán thay mặt người mua
  • Quản lý kiểm tra tài sản và và các việc sửa chữa trong thương lượng
  • Hỗ trợ người mua thông qua việc thực hiện quyền chiếm hữu tài sản sau khi mua
Tin mới lên