M&A

Nhóm cổ đông Dragon Capital vừa thoái ra 350.000 cổ phiếu FPT Retail (FRT)

Nhóm cổ đông liên quan tới Dragon Capital vừa bán ra để giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Mã chứng khoán: FRT – sàn HOSE).

Nhóm cổ đông Dragon Capital vừa thoái ra 350.000 cổ phiếu FPT Retail (FRT)

Ảnh minh họa

Theo đó, nhóm cổ đông liên quan Dragon Capital vừa bán ra 350.000 cổ phiếu FRT để giảm sở hữu từ 13,27% về 12,82% vốn điều lệ tại FPT Retail, giao dịch được thực hiện ngày 18/11.

Quỹ bán ra là Hanoi Investment Holding Limited bán ra 350.000 cổ phiếu, tương ứng giảm sở hữu từ 1,52% về 1,08% vốn điều lệ tại FRT.

Trong 9 tháng đầu năm, FRT ghi nhận doanh thu đạt 10.729,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,7% và 96% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 8,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 15.320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 21% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản giảm 27,9% về 4.752,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 2.012 tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.223,3 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 946,4 tỷ đồng, chiếm 19,9% tổng tài sản.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đã giảm 29,4% so với đầu năm, tương ứng giảm tới 400,4 tỷ đồng về chỉ còn 946,4 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu FRT giảm 250 đồng về 22.200 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên