Tài chính

Nhựa Bình Minh: Lãi trước thuế quý I tăng 12,4% lên gần 128 tỷ đồng

(VNF) - Kết thúc quý I/2020, lợi nhuận trước thuế của Nhựa Bình Minh đạt gần 128 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhựa Bình Minh: Lãi trước thuế quý I tăng 12,4% lên gần 128 tỷ đồng

Nhựa Bình Minh: Lãi trước thuế quý I tăng 12,4% lên gần 128 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 vừa được Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) công bố, quý vừa qua, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 1.019 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 7,4% lên 774 tỷ đồng.

Trong kỳ, Nhựa Bình Minh cũng ghi nhận 17,5 tỷ đồng doanh thu tài chính (cùng kỳ chưa đến 1 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí tài chính ở mức 25,8 tỷ đồng, tăng 15%; chi phí bán hàng đạt 88,4 tỷ đồng, tăng 55%; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 21 tỷ đồng, tăng gần 20%.

Kết thúc quý I/2020, lợi nhuận trước thuế của Nhựa Bình Minh đạt gần 128 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản cuối quý là gần 3.000 tỷ đồng, được hình thành từ gần 2.600 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, còn lại là nợ phải trả.

Tin mới lên