Ngân hàng

Nợ xấu tại VAMC của Agribank bất ngờ giảm 9.400 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018

(VNF) - Nửa đầu năm nay, nợ xấu chưa xử lý tại VAMC của Agribank bất ngờ giảm tới 9.403 tỷ đồng, từ 18.993 tỷ đồng thời điểm đầu năm xuống 9.590 tỷ đồng.

Nợ xấu tại VAMC của Agribank bất ngờ giảm 9.400 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018

Nợ xấu tại VAMC của Agribank bất ngờ giảm 9.400 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 3.796 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đi vào chi tiết, hầu hết các mảng kinh doanh của Agribank đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Mảng cốt lõi tín dụng - đầu tư đem về 19.131 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 12%. Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về 1.611 tỷ đồng lãi thuần, tăng 27%; mảng ngoại hối đem về 383 tỷ đồng lãi thuần, tăng 11%; các hoạt động khác đem về 2.679 tỷ đồng lãi thuần, tăng 59%.

Trừ đi chi phí hoạt động, Agribank ghi nhận 14.199 tỷ đồng lợi nhuận thuần trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Do tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần giảm từ 75,8% xuống 73,3% nên lợi nhuận trước thuế của Agribank tăng cao hơn với 37%, đạt 3.796 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Agribank đạt 1.197.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,9% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 925.217 tỷ đồng, tăng 5,6%; trong đó nợ xấu nội bảng đạt 20.161 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu nội bảng 2,18%.

Đáng chú ý, nợ xấu chưa xử lý tại VAMC của Agribank bất ngờ giảm tới 9.403 tỷ đồng, từ 18.993 tỷ đồng xuống 9.590 tỷ đồng.

Nếu tính cả nợ xấu tại DATC (196 tỷ đồng), tổng nợ xấu của Agribank tính đến hết ngày 30/6/2018 ở mức 29.947 tỷ đồng, chiếm 3,2% tổng dư nợ cho vay, giảm mạnh từ mức 4,15% cuối năm 2017 và mức 6,38% cuối năm 2016. Việc đưa tỷ lệ nợ xấu thực tế về dưới 3% đối với Agribank xem như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Agribank tính đến ngày 30/6/2018 ở mức 56.747 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 1.053.187 tỷ đồng, tăng 4,5%; trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm 11,2%.

 

Tin mới lên