Tài chính

Novaland (NVL) huy động hơn 2.000 tỷ đồng từ một quỹ Singapore

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua giao dịch bảo đảm nghĩa vụ vốn vay của công ty đối với khoản vay 100 triệu USD (tương đương 2.350 tỷ đồng) từ Credit Opportunities III Pte. Limited, một quỹ đầu tư Singapore.

Novaland (NVL) huy động hơn 2.000 tỷ đồng từ một quỹ Singapore

Novaland (NVL) vay hơn 2.000 tỷ đồng từ một quỹ Singapore.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là cổ phiếu công ty, các khoản phải thu của công ty liên quan đến khoản vay; tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán thuộc sở hữu của bên bảo bảo đảm (gồm Novaland, Công ty Cổ phần Diamond Properties, các cổ đông và công ty con, công ty liên kết khác) cùng các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của bên bảo đảm.

HĐQT công ty cũng thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của khoản vay trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm không giới hạn: loại tài sản bảo đảm và giá trị của tài sản bảo đảm; việc thay thế, bổ sung, phân bổ giá trị bảo đảm và rút một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm,…

Trước đó, HĐQT Novaland cũng đã phê duyệt khoản vay trung và dài hạn của công ty với số tiền vay tối đa 1.300 tỷ đồng, được cấp bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Về tình hình kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của NVL đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 4,5%, lợi nhuận gộp đạt 1.127 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính khá hiệu quả với doanh thu đạt 1.651 tỷ đồng, tăng 24% trong khi chi phí giảm 37%. Chi phí bán hàng đi ngang, 183 tỷ đồng, còn chi phí quản lý tăng 35%.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý II của NVL đạt 1.048 tỷ đồng, cải thiện vượt bậc so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 14%, đạt 1.289 tỷ đồng do thu nhập khác suy giảm.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của NVL đạt 4.614 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1.847 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ giảm 4% so với cùng kỳ, đạt 2.641 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý II/2022, tổng tài sản của NVL đạt 239.277 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu kỳ. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng khá mạnh của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 44.212 tỷ đồng, tăng 67% và hàng tồn kho đạt 125.506 tỷ đồng, tăng 14% (chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng như: tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí khác liên quan dự án).

Tin mới lên