Học thuật

Nước chủ nợ là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nước chủ nợ (creditor nation) là gì?

Nước chủ nợ là gì?

Nước chủ nợ (creditor nation) Nước cho vay ròng hoặc đầu tư ròng vào các nước khác, qua đó tích lũy được một lượng lớn tài sản hay trái phiếu đối với các nước khác.

Nước chủ nợ là gì?

Nước chủ nợ (creditor nation) là nước cho vay ròng hoặc đầu tư ròng vào các nước khác, qua đó tích lũy được một lượng lớn tài sản hay trái phiếu đối với các nước khác. Trong những năm gần đây, Mỹ đã chuyển từ vai trò là nước chủ nợ lớn sang vai trò là nước con nợ lớn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nước chủ nợ (creditor nation) đã đầu tư nguồn lực ở các nước khác nhiều hơn so với phần mà các nước khác  đã đầu tư vào họ. Để xác định xem một quốc gia có phải là quốc gia chủ nợ hay không, người ta phải tính toán số dư nợ của quốc gia khi tính số dư thanh toán.

Nước chủ nợ (creditor nation) đôi khi có thể trở thành nước con nợ. Điều này đã xảy ra với Hoa Kỳ vào năm 1988 khi cán cân thanh toán của Mỹ trở nên tiêu cực.

 

Tin mới lên