Ngân hàng

OCB tính tăng vốn thêm 1.000 tỷ, đưa nợ xấu thực tế về dưới 2%

(VNF) – Năm 2017, OCB tính tăng vốn điều lệ từ mức 4.000 tỷ đồng lên mức 5.000 tỷ đồng, đồng thời, đưa tỷ lệ nợ xấu thực tế (bao gồm cả nợ xấu VAMC) từ mức 2,65% về mức 1,97%.

OCB tính tăng vốn thêm 1.000 tỷ, đưa nợ xấu thực tế về dưới 2%

OCB chủ trương đưa tỷ lệ nợ xấu thực tế (bao gồm nợ xấu nội bảng và nợ xấu VAMC) từ mức 2,65% của năm 2016 về mức 1,97% trong năm 2017

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, theo đó, OCB dự tính sẽ trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, từ mức 4.000 tỷ đồng hiện tại lên mức 5.000 tỷ đồng.

1.000 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm sẽ được huy động thông qua phát hành 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (dự thu 194,9 tỷ đồng) và phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc (dự thu 805,1 tỷ đồng).

Từ nguồn vốn 1.000 tỷ đồng tăng thêm, OCB dự kiến sẽ chi 180,6 tỷ đồng cho mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, còn lại 819,4 tỷ đồng sẽ chi bổ sung nguồn vốn kinh doanh để đầu tư và cho vay.

Mục đích của việc tăng vốn, theo phía OCB, là để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo CAR (hệ số an toàn vốn) và đảm bảo tiêu chuẩn Basel II; thực hiện kế hoạch mở rộng mạng lưới giao dịch; mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và đầu tư góp vốn vào các đơn vị kinh doanh…

Năm 2017, OCB đặt kế hoạch tổng tài sản 85.100 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2016, trong đó, tổng dư nợ thị trường 1 (không bao gồm trái phiếu VAMC) kế hoạch là 44.274 tỷ đồng, tăng 14%. Tổng huy động kế hoạch 2017 là 77.542 tỷ đồng, tăng 34%, trong đó huy động thị trường 1 kế hoạch 66.552 tỷ đồng, tăng 44%.

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2017 của OCB là 780 tỷ đồng, tăng tới 61% so với năm 2016.

OCB

OCB tính tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng trong năm 2017 thông qua phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% và phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc

Đáng chú ý, theo tiết lộ từ OCB, tỷ lệ nợ xấu thực tế (gồm nợ xấu nội bảng và nợ xấu VAMC) năm 2016 của ngân hàng này là 2,65%, trong đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,51%, giảm 0,43 điểm% so với năm 2015.

Năm 2017, OCB chủ trương kiểm soát nợ quá hạn mới phát sinh và tăng tốc độ thu hồi nợ xấu, đảm bảo đưa nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu VAMC) về mức 1,97%, giảm 0,68 điểm% so với năm 2016.

Cùng với chủ trương giảm nợ xấu thực tế xuống dưới 2%, OCB cũng định hướng chuyển dịch cơ cấu tài sản theo hướng giảm tỷ trọng dư nợ trung dài hạn về mức 64%, chuyển dịch cơ cấu thu nhập, nâng tỷ lệ thu phí lên trên 12% tổng thu thuần; giảm chi phí, đảm bảo chỉ tiêu CIR ở mức dưới 51% tổng thu thuần; triển khai thành công Basel II vào thời điểm tháng 9/2017.

Tại đại hội ngày 19/4 tới, HĐQT OCB cũng dự kiến sẽ trình đại hội thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng Phương Đông (gọi tắt là Công ty Tài chính OCB) hoặc mua lại một công ty tài chính khác với mức tối thiểu 70% vốn điều lệ.

Thêm nữa, HĐQT OCB cũng sẽ trình đại hội chủ trương thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc OCB.

Tin mới lên