Tài chính

One Capital Hospitality (OCH) nói gì về án phạt của UBCKNN?

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã quyết định xử phạt Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (HNX: OCH) do các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán liên quan đến việc công bố chậm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán trong báo cáo.

One Capital Hospitality (OCH) nói gì về án phạt của UBCKNN?

One Capital Hospitality (OCH) nói gì về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN?

Trước thông tin trên, ban lãnh đạo OCH lý giải nguyên nhân chủ yếu là do công ty phải rà soát lại báo cáo tài chính sau khi ban lãnh đạo mới tiếp quản OCH. Cụ thể, sau khi HĐQT và ban điều hành mới tiếp quản, đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2022 đã không đồng ý thông qua báo cáo tài chính đã lập, đồng thời yêu cầu rà soát, kiểm toán lại toàn bộ số liệu sổ sách.

Sau quá trình rà soát, ban điều hành mới của OCH cũng nhận thấy các số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã không phản ánh chính xác, minh bạch và thông tin trung thực tới các cổ đông. Vì vậy, ban điều hành đã phối hợp với ban kiểm soát, ban kiểm toán nội bộ, ban tố tụng và đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại toàn bộ số liệu.

Theo số liệu được lập và phê duyệt cũ, OCH có số liệu là: "lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của công ty trước kiểm toán là lãi 5,7 tỷ đồng tại báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021".

Sau khi rà soát lại, số liệu điều chỉnh trong báo cáo tài chính kiểm toán 2021 của OCH là: "lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của công ty sau kiểm toán là lỗ 387,8 tỷ đồng tại báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021".

Bên cạnh đó, trước khi đến thời hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021, công ty đã chủ động gửi trước văn bản báo cáo, giải trình và xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 đến ngày 30/6/2022 tới UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng như công bố thông tin để các cơ quan chức năng và cổ đông biết rõ về các nội dung nói trên.

Ngày 10/6/2021, sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch ban đầu, ngay khi báo cáo tài chính kiểm toán 2021 được phát hành, OCH đã lập tức thực hiện công bố thông tin trên hệ thống của HNX và UBCKNN cũng như trên website công ty.

"Các số liệu của OCH tại báo cáo tài chính kiểm toán 2021 đã được hạch toán đầy đủ, trung thực và được đơn vị kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần. Việc này cũng lý giải vì sao có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán", OCH cho hay.

OCH cho biết ban điều hành công ty vẫn tiếp tục rà soát lại các số liệu trong năm 2022, lên phương án để cơ cấu lại các tài sản, huy động thêm nguồn vốn phù hợp với định hướng kinh doanh đồng thời tích cực thu hồi tài sản, thu hồi công nợ chưa thu hồi được.

Trước đó, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với OCH.

Theo đó, OCH bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

OCH cũng bị phạt tiền số tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin sai lệch.

UBCKNN cho biết OCH đã công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với báo cáo tài chính quý IV năm 2021 (trước kiểm toán). Tổng hình phạt bằng tiền đối với OCH là 210 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, UBCKNN yêu cầu One Capital Hospitality buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality được thành lập ngày 24/7/2006 với tên gọi trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Bảo Long, là thành viên của Tập đoàn Đại Dương. One Capital Hospitality hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, quản lý khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ liên quan...

Tin mới lên