Tiêu điểm

Ông Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô

(VNF) - Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Ông Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Ngày 30/9, tại hội nghị cam kết tiến độ và ký cam kết giao ước thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đã công bố Quyết định số 3617-QĐ/TU ngày 29/9/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm trưởng ban.

Ba phó trưởng ban gồm ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tham gia thành viên Ban Chỉ đạo còn có các ông: Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hùng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và ông Ngô Tân Phượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. 

Tham gia ban chỉ đạo về phía các bộ có: bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Văn Hữu, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và các bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm theo đúng chủ trương đầu tư đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và Chính phủ chỉ đạo triển khai tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ xem xét, chỉ đạo xây dựng các cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương và các tỉnh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án...

UBND thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy, nhân sự đang phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổng hợp các nội dung phục vụ các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.

Liên quan đến đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, trước đó, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Chính phủ yêu cầu 3 địa phương trên chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nguồn vốn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội; điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần theo thẩm quyền của người quyết định đầu tư trong trường hợp không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần đó.

Trường hợp tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần, giao cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền của dự án thành phần có trách nhiệm cân đối bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án thành phần đó.

UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án thành phần trên địa phận từng địa phương và dự án thành phần 3.

UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 31/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công trước 30/6/2023.

Tin mới lên