M&A

Phó tổng giám đốc Đinh Việt Thanh muốn gom 10 triệu cổ phiếu Petroland

(VNF) - Ông Đinh Việt Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Petroland (HoSE: PTL) vừa đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu PTL nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

Phó tổng giám đốc Đinh Việt Thanh muốn gom 10 triệu cổ phiếu Petroland

Cổ phiếu của Petroland đang trong diện kiểm soát.

Giao dịch được thực hiện từ 5/6 đến 4/7 thông qua phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Hiện tại, ông Đinh Việt Thanh đang là cổ đông lớn thứ 2 tại Petroland, sở hữu 13,42 triệu cổ phiếu PTL, tương ứng gần 14% vốn điều lệ. Cổ đông lớn nhất tại PTL hiện nay là Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) đang nắm giữ hơn 36 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 36,4%).

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ông Thanh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Petroland từ 13,58% (13,4 triệu cổ phiếu) lên thành 23,58% (23,4 triệu cổ phiếu).

Trên thị trường, giá cổ phiếu PTL dao động quanh mức 3.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 13/4/2017, HoSE đã đưa cổ phiếu PTL vào diện bị kiểm soát do “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -143,62 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 là 1,03 tỷ đồng và có ý kiến ngoại trừ dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2016 chưa đảm bảo khả năng có lãi” .

Ngày 11/4/2019, HoSE nhận được báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của PTL. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là -17, 3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là – 232,4 tỷ đồng. Như vậy, PTL chưa khắc phục nguyên nhân rơi vào diện kiểm soát. Đồng thời, tại báo cáo tài chính kiểm toán, các vấn đề ngoại trừ của các năm trước vẫn còn tồn đọng.

Vì vậy, HoSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTL. HoSE cho biết việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PTL sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của PTL.

Dự kiến ngày 28/6, PTL sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

 

Tin mới lên