Đô thị

Phú Yên muốn xây trường đua ngựa rộng 95ha, tổng mức đầu tư 100 triệu USD

(VNF) - Bộ Xây dựng cho biết vừa nhận được văn bản của UBND tỉnh Phú Yên về việc lấy ý kiến thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường đua ngựa Phú Yên.

Phú Yên muốn xây trường đua ngựa rộng 95ha, tổng mức đầu tư 100 triệu USD

Phú Yên muốn xây Trường đua ngựa rộng 95ha, tổng mức đầu tư 100 triệu USD

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho hay dự án Trường đua ngựa đã được tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12/2016.

Theo hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư, dự án Trường đua ngựa Phú Yên nằm tại phía Bắc Bãi Súng thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên do nhà đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Trường đua ngựa Phú Yên. Tổng mức đầu tư dự kiến dự án khoảng 100 triệu USD.

Tổng diện tích sử dụng dự án khoảng 82,4115ha mặt đất và 13ha mặt biển, với quy mô thiết kế gồm: sân vận động, khán đài, đường đua ngựa và đua chó với diện tích khoảng 50ha; khu nuôi, huấn luyện ngựa và đua chó, khu chăn nuôi, đường chạy để tập luyện, phòng thú y và chăm sóc cho ngựa, chó khoảng 10ha; khu dịch vụ, nhà điều hành, câu lạc bộ khoảng 10ha; hạ tầng kỹ thuật (hàng rào, điện, nước, sân đường, cây xanh cảnh quan) khoảng 12,4115ha.

Mục tiêu dự án nhằm kinh doanh hoạt động du lịch; kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ ăn uống; nuôi ngựa, chó và huấn luyện; tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó có cá cược.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung chức năng “Tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó có cá cược” phù hợp với nội dung nêu tại Điểm a Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Căn cứ nội dung của UBND tỉnh Phú Yên, để có đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án, Bộ Xây dựng cho rằng UBND tỉnh Phú Yên cần hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện một số nội dung.

Thứ nhất là việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của dự án quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư.

Thứ hai, UBND tỉnh Phú Yên phải hoàn chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (các nội dung cần tuân thủ Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13).

Thứ ba, hồ sơ dự án cần bổ sung các tài liệu liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh; quy hoạch xây dựng (quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500…). Đồng thời cần làm rõ quy mô sử dụng đất của các hạng mục xây dựng thuộc dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ tư, dự án trên thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường… Vì vậy, nhà đầu tư cần liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Ngoài ra, quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án phải tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13… và pháp luật về kinh doanh bất động sản; pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tin mới lên