Tài chính tiêu dùng

PTI: Lãi sau thuế quý III đạt 105 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi niêm yết

(VNF) - Lợi nhuận sau thuế quý III của Bảo hiểm Bưu điện đạt 105 tỷ đồng, là mức lợi nhuận cao nhất (theo quý) của công ty này kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

PTI: Lãi sau thuế quý III đạt 105 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi niêm yết

PTI: Lãi quý III tăng gấp đôi, 9 tháng hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.110 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ 1,5%, lợi nhuận gộp đạt hơn 199 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Khoảng cách lợi nhuận giữa quý III/2021 và quý III/2020 chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp và lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết.

Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý III của PTI giảm 30% so với cùng kỳ, đạt 112 tỷ đồng. Phần lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 1,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 12,8 tỷ đồng.

Chốt quý III, PTI báo lãi sau thuế tăng gấp 2,3 lần, đạt hơn 105 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất (theo quý) mà công ty bảo hiểm này đạt được kể từ khi niêm yết vào năm 2011.  

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI đạt 3.548 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 198,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,6% và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, PTI lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 6.600 tỷ đồng, tăng 9,2% so với mức thực hiện năm 2020. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế mục tiêu giảm gần 17%, dự kiến đạt 208 tỷ đồng.

Như vậy sau 9 tháng, PTI đã hoàn thành gần 96% kế hoạch về lợi nhuận.

Quy mô tài sản của PTI tăng gần 9% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 8.450 tỷ đồng tính tới cuối quý III. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 990 tỷ đồng lên 4.096 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm mạnh gần 42% còn 589,9 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tính đến cuối quý III đạt hơn 6.328 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, PTI phát sinh một khoản nợ vay ngắn hạn hơn 247 tỷ đồng trong quý III, trong khi trước đó công ty không ghi nhận nợ vay tại báo cáo tài chính.

Cổ phiếu PTI mở cửa phiên 26/10 ở mức giá 41.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 3.200 tỷ đồng.

Tin mới lên