Ngân hàng

PVcomBank sắp bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT

(VNF) – PVcomBank sắp bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT (không bao gồm thành viên HĐQT độc lập) tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 PVcomBank dự kiến diễn ra vào ngày 30/6/2017.

PVcomBank sắp bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT

PVcomBank sắp bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, không bao gồm thành viên HĐQT độc lập

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa đưa ra thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, theo đó, PVcomBank dự kiến sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, không bao gồm thành viên HĐQT độc lập.

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của PVcomBank chốt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 9/5/2017) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT PVcomBank.

Thời gian nhận hồ sơ là đến 17 giờ 00 ngày 26/5/2017 tại văn phòng HĐQT PVcomBank tại trụ sở PVcomBank, 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT sẽ được tiến hành tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 PVcomBank dự kiến diễn ra ngày 30/6/2017 tại tầng 9 trụ sở PVcomBank.

Hiện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang là cổ đông nắm quyền chi phối tại PVcomBank với tỷ lệ sở hữu 52%. Kế đến là Ngân hàng Morgan Stanley với tỷ lệ sở hữu 6,66%.

Tin mới lên