Tài chính

Quảng Nam: 6 tháng, Trường Hải đóng ngân sách nhà nước gần 8.000 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết ước thu 6 tháng tại khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh hơn 11.418 tỷ đồng (đạt 94,3% dự toán, tăng 69% so cùng kỳ). Trong đó, Trường Hải tiếp tục dẫn đầu (chiếm gần 70%) khi góp đến 7.981 tỷ đồng (80,4% dự toán).

Quảng Nam: 6 tháng, Trường Hải đóng ngân sách nhà nước gần 8.000 tỷ đồng

Quảng Nam: 6 tháng đầu năm, Trường Hải đóng ngân sách nhà nước gần 8.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm khoảng 14.838 tỷ đồng, đạt 78,1% dự toán, tăng 40,9% so cùng kỳ. Số tăng thu này nhờ thủy điện đầy nước, dẫn đến thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 64,7% (400,9 tỷ đồng), tăng 23,4% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh chiếm ưu thế. Ước thu 6 tháng hơn 11.418 tỷ đồng (đạt 94,3% dự toán, tăng 69% so cùng kỳ). Trong đó, Trường Hải tiếp tục dẫn đầu (chiếm gần 70%) khi góp đến 7.981 tỷ đồng (80,4% dự toán), các doanh nghiệp còn lại khối này cũng đạt 53,3% dự toán. Thu khác ngân sách sẽ vào khoảng 158,8 tỷ đồng (80,3% dự toán).

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết một số địa phương có số thu tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có một số cái tên đáng chú ý như: Nam Trà My (đạt 106,5% dự toán, tăng 56%); Núi Thành (76,3% dự toán, tăng 46,3%) và Nam Giang (79% dự toán, tăng 59,1%).

So với dự toán HĐND tỉnh ấn định 19.000 tỷ đồng, Cục Thuế Quảng Nam chỉ cần thu thêm 4.200 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm là đã đạt dự toán.

Cũng theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, hiện khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương sẽ chỉ thu đạt 40,6% dự toán (44,6 tỷ đồng, bằng 47,4 so cùng kỳ); khu vực FDI chỉ đóng góp khoảng 560,8 tỷ đồng (đạt 37,4% dự toán, bằng 80% cùng kỳ); phí môi trường cũng chỉ đạt đến 268,3 tỷ đồng (39,5% dự toán, bằng 80,5%).

Hai khoản thu từ sử dụng đất và xổ số kiến thiết đã được giao đến 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên, ước 6 tháng thu từ xổ số kiến thiết chỉ khoảng 38,3 tỷ đồng (42,5% dự toán, bằng 82,3%); tiền thuê đất chỉ thu khoảng 184,3 tỷ đồng (42,9% dự toán, bằng 69,9% so cùng kỳ). Thu sử dụng đất cũng đạt khoảng 859,5 tỷ đồng (45% dự toán, bằng 84,6% so cùng kỳ).

Đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết các khoản thu từ đất thấp, không đảm bảo dự toán do các khoản thu tiền một lần từ các dự án đầu tư không phát sinh và chuyển dần từ thu tiền một lần qua thu hàng năm; một số doanh nghiệp nợ chưa nộp ngân sách.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Tiếp ước lượng số thu năm 2022 sẽ vào khoảng 24.930 tỷ đồng, đạt 131,2% dự toán, tăng 27,4% so cùng kỳ. Chiếm nhiều nhất là 3 động lực kinh tế chủ yếu sẽ khoảng 16.650 tỷ đồng (gồm: Trường Hải là 15.000 tỷ đồng, nhà máy Bia Heineken là 650 tỷ đồng và thu từ thủy điện 1.000 tỷ đồng).

Xem thêm: Thanh Hoá: Hơn 3.300 tỷ đồng làm tuyến vành đai 3 nhánh Đông từ Hoằng Hóa đến Quảng Xương  

 

Tin mới lên