Thị trường

Quảng Nam: Hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hai khu đô thị

(VNF) - 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 tại thị xã Điện Bàn sẽ bị hủy.

Quảng Nam: Hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hai khu đô thị

Các khu đô thị được quy hoạch phát triển tại thị xã Điện Bàn (ảnh minh họa)

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 255/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 5/7/2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thành thống nhất ban hành Quyết định huỷ 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 06 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 463/TTr-STNMT ngày 18/6/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu văn phòng UBND tỉnh tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc huỷ 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

Công ty TNHH Chí Thành là chủ đầu tư các khu dân cư số 6 và 11 tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, với tổng diện tích 68ha. Trong đó, Khu đô thị số 6 có diện tích 26,7 ha; Khu đô thị số 11 có diện tích 12,9 ha. Chí Thành từng bán đất nền tại khu đô thị số 11 khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Trước đó, ngày 23/6/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn nhận đơn khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của bà Bùi Thị Minh Tuấn, có liên quan đến công ty TNHH Chí Thành.

Theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 đã được thông qua sẽ chuyển chức năng đô thị Điện Bàn từ đô thị vệ tinh sang đô thị kết nối để kết nối phát triển cùng với các khu vực xung quanh như Đà Nẵng, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên.

Từ khoá: Quảng Nam,
Tin mới lên