Đô thị

Quảng Trị duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế tại dự án nhà máy điện gió Hải Anh 1.565 tỷ đồng

(VNF) - Ngày 16/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện dự án nhà máy điện gió Hải Anh của Công ty Cổ phần phong điện Hải Anh - Quảng Trị.

Quảng Trị duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế tại dự án nhà máy điện gió Hải Anh 1.565 tỷ đồng

Quảng Trị duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế tại dự án nhà máy điện gió Hải Anh 1.565 tỷ đồng.

Theo quyết định, diện tích rừng trồng xin chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 12,5ha. Trong đó, có 0,4ha đất rừng trồng từ nguồn vốn dự án JICA2; 10,6ha rừng trồng bằng nguồn vốn tự có của các hộ gia đình, cá nhân.

1,5ha rừng trồng còn lại là từ nguồn vốn dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông quản lý.

Tổng kinh phí mà Công ty Cổ phần phong điện Hải Anh - Quảng Trị phải nộp để thực hiện trồng rừng thay thế khoảng 1,08 tỷ đồng.

Được biết, nhà máy điện gió Hải Anh là dự án thuộc danh mục các dự án điện gió bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020.

Tổng diện tích sử dụng đất dự kiến của dự án khoảng 23,45ha. Trong đó, diện tích đất sử dụng có thời hạn 11,84ha, diện tích đất sử dụng tạm thời 11,61ha.

Dự án có công suất 40MW với 10 tuabin (4MW/tuabin). Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.565 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 469,5 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 1.095,5 tỷ đồng.

Về nhà đầu tư, theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần phong điện Hải Anh - Quảng Trị được thành lập ngày 6/8/2020, có địa chỉ tại khu Đồi Chua, khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Công ty này có 3 cổ đồng, gồm: Công ty Cổ phần thương mại - kỹ thuật Hải Anh (50% cổ phần), ông Quản Duy Hải (40% cổ phần), ông Đoàn Xuân Minh Tuấn (10% cổ phần). Trong đó, ông Đoàn Xuân Minh Tuấn hiện đang giữ chức giám đốc đồng thời là người đại diện của Công ty Hải Anh - Quảng Trị.

Đáng chú ý, trong 3 cổ đông trên, ông Quản Duy Hải không chỉ sở hữu 40% cổ phần tại Công ty Hải Anh - Quảng Trị mà hiện đang còn là cổ đông lớn nhất tại Công ty Cổ phần thương mại - kỹ thuật Hải Anh với việc sở hữu 90% cổ phần.

Ngoài ra, theo dữ liệu của VietnamFinance, Công ty Hải Anh - Quảng Trị ban đầu có vốn điều lệ khi mới thành lập là 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, công ty này đã thực hiện giảm vốn điều lệ xuống có 350 tỷ đồng vào tháng 12/2020.

Tin mới lên