Tài chính

Sabeco: Lãi quý II/2019 tăng 19% bất chấp doanh thu giảm, tổng tiền gửi ngân hàng trên 14.300 tỷ

(VNF) - Mặc dù doanh thu giảm nhưng lãi trước thuế quý II/2019 của Sabeco vẫn tăng 19% lên 1.871 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng tiền gửi ngân hàng của Sabeco hiện lên đến trên 14.300 tỷ đồng, chiếm tới 60% tổng tài sản.

Sabeco: Lãi quý II/2019 tăng 19% bất chấp doanh thu giảm, tổng tiền gửi ngân hàng trên 14.300 tỷ

Sabeco: Lãi quý II/2019 tăng 19% bất chấp doanh thu giảm, tổng tiền gửi ngân hàng trên 14.300 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 vừa được Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) công bố, doanh thu thuần quý vừa qua của Sabeco đạt 9.087 tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Sabeco tăng tới 15% lên 2.413 tỷ đồng. Tổng công ty này cho biết lợi nhuận gộp cao hơn do tiết kiệm chi phí sản xuất.

Trong kỳ, Sabeco ghi nhận 198 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 37%; đồng thời ghi nhận 91,3 tỷ đồng lãi từ liên doanh, liên kết, tăng 29%.

Song song, tổng công ty này ghi nhận 644 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 11,8% và 183 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 10%. Chi phí tài chính khá thấp, ở mức 12,8 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2019, lợi nhuận trước thuế của Sabeco đạt 1.871 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm nay, Sabeco ghi nhận 18.424 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8,5% so với nửa đầu năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 3.455 tỷ đồng, tăng 16%.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Sabeco ở mức 24.060 tỷ đồng, tăng 7,6% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, tổng lượng tiền gửi ngân hàng lên đến 14.336 tỷ đồng (chiếm 60% tổng tài sản), trong đó 1.584 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 3.705 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng và 9.047 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Sabeco đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 18.592 tỷ đồng, tăng 15,4% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 5.468 tỷ đồng, giảm 13%.

Tin mới lên