M&A

Saigon Tourist xin bán 4 khách sạn, Chính phủ chưa đồng ý

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist) đã đề nghị được chuyển nhượng 4 khách sạn đang sở hữu, tuy nhiên Chính phủ chưa đồng ý việc này.

Saigon Tourist xin bán 4 khách sạn, Chính phủ chưa đồng ý

Một khách sạn thuộc hệ thống của Saigon Tourist

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo đúng tiêu chí và danh mục ban hành kèm theo quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

Đối với các trường hợp riêng, trường hợp đặc thù Thành phố cần thay đổi tỷ lệ cổ phần hóa thì kiến nghị để Thủ tướng xem xét, quyết định từng doanh nghiệp trong phương án cổ phần hóa; các trường hợp này không quy định cụ thể danh mục trong quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg.

Về việc chuyển nhượng 4 khách sạn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và điều chuyển doanh nghiệp của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn,  Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định khi phê duyệt phương án cổ phần hóa của 2 Tổng công ty này.

Đối với các Tổng công ty nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thông báo kết luận nêu rõ: Nhà nước giữ trên 65% vốn điều lệ khi bán cổ phần lần đầu và sau năm 2019 thoái vốn xuống tỷ lệ quy định tại quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg đối với Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn.

Còn đối với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ khi bán cổ phần lần đầu và sau năm 2019 thoái vốn xuống tỷ lệ quy định tại quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg.

Hiện vẫn chưa rõ 4 khách sạn mà Saigon Tourist dự kiến bán là những khách sạn nào và mục tiêu bán là để làm gì. Saigontourist hiện có hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng trên khắp cả nước.

Hồi đầu năm nay, Saigontourist cho biết đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 khi đạt 17,101 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 12% so với năm 2014. 

Tổng công ty này cũng đặt mục tiêu cho năm 2016 là "phấn đấu doanh thu 18,800 tỷ đồng, tăng 10%", tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt 2,950 tỷ đồng, tăng 5.4% so năm 2015. Cụ thể, các chỉ tiêu phấn đấu được Saigontourist đưa ra gồm tổng lượng khách đạt hơn 2.35 triệu lượt, tăng 6% so năm 2015.

Tin mới lên