Tài chính

SCIC: Lãi trước thuế năm 2018 tăng gấp rưỡi lên 10.500 tỷ, gửi ngân hàng 26.000 tỷ đồng

(VNF) - Năm 2018, SCIC ghi nhận tới 10.565 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 56% so với năm 2017. Đáng chú ý, "siêu doanh nghiệp" này còn gửi ngân hàng tới trên 26.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7.000 tỷ đồng sau một năm.

SCIC: Lãi trước thuế năm 2018 tăng gấp rưỡi lên 10.500 tỷ, gửi ngân hàng 26.000 tỷ đồng

SCIC: Lãi trước thuế năm 2018 tăng gấp rưỡi lên 10.500 tỷ, gửi ngân hàng 26.000 tỷ đồng

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 với tổng doanh thu 12.705 tỷ đồng, tăng tới 72% so với năm 2017.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của SCIC là doanh thu từ bán các khoản đầu tư với 7.797 tỷ đồng (tương đương 61% tổng doanh thu), gấp 8 lần con số năm 2017. Kế đến là doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia với 3.338 tỷ đồng (tương đương 26% tổng doanh thu), giảm 34%. Tiếp sau là doanh thu lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu với 1.559 tỷ đồng (tương đương 12% tổng doanh thu), tăng 14%.

Sau khi trừ đi chi phí hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn, lợi nhuận gộp năm 2018 của SCIC đạt 9.788 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017.

Trong năm, SCIC ghi nhận 327 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 35%; trong khi chi phí tài chính không đáng kể.

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế của SCIC đạt 10.565 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của SCIC ở mức 50.081 tỷ đồng, giảm 18% sau một năm, chủ yếu do SCIC phải trả lại khoảng 19.000 tỷ đồng về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Đáng chú ý, SCIC hiện đang gửi ngân hàng tới trên 26.000 tỷ đồng với kỳ hạn quá 1 năm, tăng khoảng 7.000 tỷ đồng sau một năm. Đây cũng là khoản mục tài sản lớn nhất của "siêu doanh nghiệp" này. Kế đến là các khoản đầu tư tài chính dài hạn với 16.781 tỷ đồng, hầu hết là được tiếp nhận, bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Nhà nước.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của SCIC đến hết ngày 31/12/2018 lên đến 47.199 tỷ đồng, tăng 19% sau một năm. Nợ phải trả khá thấp, chỉ 2.882 tỷ đồng.

Theo thông tin từ lãnh đạo SCIC, lũy kế tới hết tháng 12/2018, đơn vị này đã bán vốn thành công tại 995 doanh nghiệp. Cụ thể, trong số 995 doanh nghiệp trên, SCIC đã bán hết vốn tại 892 doanh nghiệp với doanh thu đạt hơn 47.000 tỷ đồng. Mức doanh thu này gấp hơn 4 lần giá vốn (giá vốn là 11.000 tỷ đồng).

Theo thống kê, trong quá trình triển khai chủ trương đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 1.055 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà Nước hơn 14.800 tỷ đồng.

Lãnh đạo công ty này đánh giá, đa số các doanh nghiệp do SCIC tiếp nhận bàn giao có kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân các năm 2013-2018 đạt từ 19-20%. Tổng nguồn thu cổ tức cho nhà nước lũy kế đạt trên 34.000 tỷ đồng.

Tin mới lên