Tài chính

SMC báo lãi sau thuế năm 2020 tăng gấp 3 lần, cổ phiếu neo đỉnh lịch sử

(VNF) - Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) báo lãi sau thuế 310 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với 2019. Trên thị trường, cổ phiếu SMC đứng ở vùng 22.750 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 18/1), chinh phục đỉnh lịch sử 14 năm niêm yết.

SMC báo lãi sau thuế năm 2020 tăng gấp 3 lần, cổ phiếu neo đỉnh lịch sử

SMC báo lãi sau thuế năm 2020 tăng gấp 3 lần, cổ phiếu neo đỉnh lịch sử

Báo cáo tài chính quý IV/2020 của SMC.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, SMC thu về 4.478 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2019. Nhờ giá vốn tăng nhẹ, công ty có lãi gộp 324 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần.

Doanh thu tài chính trong quý IV đạt 22 tỷ đồng, chi phí bán hàng gần 60 tỷ đồng, quản lý doanh nghiệp là 94,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 70%, 83% và 186% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, SMC báo lãi sau thuế 154 tỷ đồng, trong khi quý IV/2019 lỗ 11 tỷ đồng.

Hết năm 2020, mặc dù doanh thu thuần của công ty giảm 7% xuống còn 15.735 tỷ đồng, tuy nhiên nhờ "nhẹ gánh" giá vốn và thuế thu nhập doanh nghiệp, SMC vẫn báo lãi sau thuế tăng gấp 3 lần, lên mức 310 tỷ đồng.

So với kế hoạch đặt ra trong năm 2020, nhà phân phối thép này đã hoàn thành 103% mục tiêu doanh thu và 258% mục tiêu lợi nhuận. Được biết, năm 2021 công ty nâng mức mục tiêu lợi nhuận lên 160 tỷ đồng, tăng 33% so với thực hiện năm vừa qua.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của công ty đạt trên 6.715 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối 2019. Trong đó tiền nhãn rỗi là 1.183 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 557 tỷ đồng, hàng tồn kho là 1.805 tỷ đồng... Còn nhóm tài sản dài hạn chiếm 1.198 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SMC tăng 37% lên mức 5.133 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn và dài hạn chiếm 2.657 tỷ đồng, tăng 23%.

Trong khoản phải trả người bán, các "chủ nợ" trong nước lớn nhất của SMC bao gồm Thép Vina Kyoei: 640 tỷ đồng, China Steel & Nippon Steel V: 166 tỷ đồng, Thép Miền Nam: 75 tỷ đồng... Công ty cũng đang nợ phía đối tác nước ngoài tổng cộng 575,5 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng từ 1.333 tỷ đồng lên 1.582 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SMC đang giao dịch ở mức giá 22.750 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 18/1). Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần đây đạt hơn 183.500 đơn vị/phiên.

Tin mới lên