Tài chính

Sonadezi Long Bình (SZB) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%

(VNF) - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (UPCoM: SZB) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt.

Sonadezi Long Bình (SZB) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%

Sonadezi Long Bình (SZB) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%.

Theo đó, ngày 26/8 tới đây, Sonadezi Long Bình sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25/8.

Cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 30 triệu cổ phiếu, Sonadezi Long Bình sẽ phải chi tương ứng 75 tỷ đồng để chia cổ tức.

Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 23/9/2022.

Về hoạt động kinh doanh, Sonadezi Long Bình vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với kết quả đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong kỳ lần lượt đạt gần 96 tỷ đồng và gần 38 tỷ đồng.

Kết thúc 2 quý đầu năm, Sonadezi Long Bình đạt tổng doanh thu 181 tỷ đồng - đi ngang so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên mức 63 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 20221 là 382 tỷ đồng doanh thu và 103 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sau nửa đầu năm, công ty đã thực hiện được 47% chi tiêu doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tổng tài sản của Sonadezi Long Thành tại thời điểm cuối quý II/2022 đạt 1.968 tỷ đồng, tăng 16,5% so với thời điểm đầu năm.

Tin mới lên