Tài chính

Tài sản đảm bảo trái phiếu tăng giá mạnh, Du lịch Thành Thành Công (VNG) muốn giải chấp một phần

(VNF) - Công ty chứng khoán Techcombank (TCBS) vừa có thông báo về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc giải chấp một phần tài sản đảm bảo hiện đang đảm bảo cho lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng (mã VNG2124001) của Công ty Du lịch Thành Thành Công). Quá trình lấy ý kiến sẽ được thực hiện bằng văn bản và hình thức bỏ phiếu điện tử.

Tài sản đảm bảo trái phiếu tăng giá mạnh, Du lịch Thành Thành Công (VNG) muốn giải chấp một phần

Tài sản đảm bảo trái phiếu tăng giá mạnh, Du lịch Thành Thành Công (VNG) muốn giải chấp một phần

Theo TCBS, để đảm bảo cho lô trái phiếu VNG2124001, Du lịch Thành Thành Công đã sử dụng tài sản đảm bảo gồm 4 bất động sản: TTC Hotel Premium Cần Thơ, khách sạn Michelia, tòa nhà TTC Palace Bến Tre, Resort Ninh Thuận. 

Giá trị đảm bảo tại thời điểm phát hành trái phiếu doanh nghiệp của 4 bất động sản trên là hơn 610 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị định giá tài sản đảm bảo của những bất động sản này theo thư thẩm định giá ngày 3/10/2022 của Công ty Thẩm định giá Thế Kỷ ghi nhận đã tăng lên gần 1.018 tỷ đồng.

Do có sự gia tăng này, các tài sản đảm bảo đã có giá trị cao hơn yêu cầu cần đáp ứng cho việc đảm bảo trái phiếu. Vì thế, Du lịch Thành Thành Công muốn sử dụng phần giá trị tăng thêm của tài sản bảo đảm để phục vụ nhiều hơn cho hoạt động kinh doanh và phát triển của tổ chức phát hành, đảm bảo tốt hơn dòng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Du lịch Thành Thành Công xin ý kiến người sở hữu trái phiếu chấp thuận giải chấp một phần tài sản đảm bảo là khu Resort Ninh Thuận.

Sau khi giải chấp Resort Ninh Thuận, tổng giá trị bảo đảm còn lại của các bất động sản là tài sản đảm bảo là 541,7 tỷ đồng, vẫn lớn hơn giá trị đảm bảo tối thiểu của lô trái phiếu là 500 tỷ đồng và đáp ứng điều kiện trái phiếu. Đồng thời, tổng giá trị định giá của tài sản đảm bảo và tổng giá trị bảo đảm tương ứng sau giải chấp tương đương với 181% và 108% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Do đó, Du lịch Thành Thành Công cho rằng việc giải chấp Resort Ninh Thuận sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi người sở hữu trái phiếu.

Resort Ninh Thuận, tức TTC Resort Premium Ninh Thuận thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận, nằm tại phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 845145 ngày 28/6/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Du lịch Thành Thành Công đạt 248 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 79 tỷ đồng, tăng 39 lần.

Doanh thu tài chính suy giảm so với cùng kỳ, đạt 54 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại tăng gần gấp đôi, lên 71 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết 6 tháng, công ty vẫn có lợi nhuận trước thuế 5,7 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Du lịch Thành Thành Công đạt 2.812 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn tăng đáng kể (46%) đạt 824 tỷ đồng; tiền và tương đương tiền tăng 9 lần, đạt 139 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 53%, đạt 444 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại cùng thời điểm nói trên đạt 1.698 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 41%. Với vốn chủ sở hữu đạt 1.114 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty là 1,52 lần, khá an toàn.

Tin mới lên