Tài chính

Tạm dừng thi công do Covid-19, lãi quý III của Licogi 16 lao dốc 71%

(VNF) - Công ty Cổ phần Licogi 16 (HoSE: LCG) và các đơn vị trong hệ thống đều có lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp nên ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của cả công ty mẹ lẫn các công ty con.

Tạm dừng thi công do Covid-19, lãi quý III của Licogi 16 lao dốc 71%

Tạm dừng thi công do Covid-19, Licogi 16 báo lãi quý III lao dốc 71%

Doanh thu thuần quý III của Licogi 16 đạt 346 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi hơn 265 tỷ đồng giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 80,5 tỷ đồng, giảm 53%.

Trong quý III, Licogi 16 không ghi nhận chi phí bán hàng, trong khi cùng kỳ là hơn 2 tỷ đồng. Chi phí tài chính biến động không đáng kể, đạt 27 tỷ đồng. Chí quản lý doanh nghiệp đạt 17 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý III của Licogi 16 đạt hơn 30 tỷ đồng, giảm sâu 71% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.649 tỷ đồng, giảm 27% so với mức thực hiện 9 tháng năm 2020. Trong đó doanh thu các hợp đồng xây dựng giảm gần 45%, ngược lại doanh thu hoạt động BĐS tăng gấp 3,5 lần, tương ứng lần lượt đạt 1.179 tỷ đồng và 334 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 162 tỷ đồng, giảm 11%.

Theo giải trình, Licogi 16 cho biết ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm một số công trình phải tạm dừng thi công, một số công trình thi công chậm do chính sách giãn cách xã hội tại các địa phương nơi thực hiện dự án.

Trong khi đó, Licogi 16 và các đơn vị trong hệ thống đều có lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp nên ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của cả công ty mẹ và các công ty con.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của Licogi 16 đạt hươn 6.107 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản phải thu của khách hàng giảm gần 10% về 2.152 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 30% lên mức hơn 747 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án CT Bắc Giang Lạng Sơn (236 tỷ đồng), Sông Hậu Đức Hòa (46,6 tỷ đồng), Cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên (74 tỷ đồng),…

Tương tự tổng tài sản, tổng nợ phải trả của Licogi 16 biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 4.214 tỷ đồng. Các chi phí phải trả ngắn hạn tăng gấp 2,7 lần lên hơn 923 tỷ đồng.

Nợ vay ngắn hạn giảm 53% về 292 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn tăng 5% lên hơn 768 tỷ đồng.

 

Tin mới lên