Tài chính

TCH chốt quyền trả cổ tức năm tài chính 2020 và chào bán gần 200 triệu cổ phiếu

(VNF) - Ngày 13/9 tới, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

TCH chốt quyền trả cổ tức năm tài chính 2020 và chào bán gần 200 triệu cổ phiếu

TCH chốt quyền trả cổ tức năm tài chính 2020 và chào bán gần 200 triệu cổ phiếu

Theo đó, TCH sẽ phát hành gần 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2020 với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 200 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách cổ đông phát hành gần 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 50% - tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền, 100 quyền được mua 50 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 12.800 đồng/cổ phiếu, TCH ước thu trên 2.500 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành. Mức giá này thấp hơn khoảng 35% so với thị giá hiện nay của cổ phiếu TCH (giá đóng cửa phiên 30/8 đạt 19.000 đồng/đơn vị).

Về mục đích sử dụng, TCH dự kiến chi 1.800 tỷ đồng cho dự án Hoang Huy Commerce (Hải Phòng) và gần 755 tỷ còn lại được sử dụng tại dự án Hoàng Huy - Sở Dầu (Hải Phòng). Trong trường hợp không huy động đủ số vốn dự kiến, TCH sẽ ưu tiên sử dụng số tiền thu được để đầu tư cho dự án Hoàng Huy - Sở Dầu trước.

Như vậy, nếu thương vụ phát hành đạt kỳ vọng, TCH sẽ nâng vốn điều lệ từ 3.990 tỷ đồng lên gần 6.190 tỷ đồng. 

Nhìn lại hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 - 2021 (niên độ 1/4/2020 - 31/3/2021), TCH ghi nhận 4.420 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng đột biến 118% so với năm trước đó.

Sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp có lãi sau thuế hơn 1.035 tỷ đồng (tăng gần 64%), trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 905 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2021, TCH còn 1.623 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 164 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Bước sang năm tài chính 2021 - 2022, kết thúc quý I, doanh thu thuần của TCH đạt hơn 406 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 130 tỷ đồng, lần lượt giảm 65% và 41% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh doanh ảm đạm là do số lượng xe đầu kéo Mỹ gần như hết hàng tồn kho do nhu cầu tăng và TCH đang khẩn trương nhập xe về để bán.

Đồng thời, các dự án hoàn thành của doanh nghiệp đã bán cơ bản hết sản phẩm và các dự án mới đang triển khai chưa tới giai đoạn bàn giao và hạch toán lợi nhuận.

Tin mới lên