Tài chính

TGDĐ sắp phát hành 6,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ, mở đường thâu tóm Trần Anh?

(VNF) – TGDĐ vừa công bố tờ trình cổ đông thông qua ngân sách M&A 2.500 tỷ, đồng thời dự kiến phát hành 6,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ để phục vụ cho hoạt động M&A.

TGDĐ sắp phát hành 6,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ, mở đường thâu tóm Trần Anh?

TGDĐ đang muốn mở rộng kinh doanh tại miền Bắc thông qua hoạt động M&A

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (TGDĐ) vừa công bố tờ trình số 02-2017/CVCĐ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua mức ngân sách mới cho hoạt động Mua bán – Sáp nhập ("M&A"), ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động M&A và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo nội dung tờ trình, mức ngân sách mới cho hoạt động M&A của TGDĐ sẽ là 2.500 tỷ đồng thay vì mức 500 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

Mục đích của việc nâng ngân sách M&A, theo TGDĐ, là để thực hiện M&A với các công ty bán lẻ.

Nguồn vốn tài trợ cho việc nâng ngân sách M&A là vốn vay và phát hành trái phiếu, lợi nhuận chưa phân phối và phát hành cổ phần mới.

Cũng tại tờ trình, HĐQT TGDĐ đã đệ trình phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, TGDĐ dự kiến phát hành 6,7 triệu cổ phần, tương đương 2,18% lượng cổ phần đang lưu hành. Toàn bộ lượng cổ phần phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Theo TGDĐ, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để thực hiện hoạt động M&A.

Với thị giá cổ phiếu đang được giao dịch trên mức 100.000 đồng/cổ phiếu, lượng tiền thu được từ đợt phát hành trên dự kiến ít nhất khoảng 670 tỷ đồng.

Theo nội dung tờ trình, HĐQT TGDĐ đề xuất đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện hoạt động M&A, bao gồm: quyết định việc mua cổ phần hoặc chứng khoán của một hoặc vài công ty khác phù hợp, quyết định đối tượng và thời gian thực hiện M&A, quyết định giá trị giao dịch, tiến hành đàm phán ký kết và hoàn thành thủ tục M&A.

Trong một diễn biến gần đây, ông Nguyễn Đức Tài cho biết, TGDĐ sẽ dành 2.500 tỷ đồng cho các thương vụ mua lại chuỗi điện máy và chuỗi cửa hàng dược phẩm.

"Quá trình đàm phán vừa hoàn tất, mọi thứ như 'đạn đã lên nòng' nên chỉ cần cổ đông đồng ý là lập tức triển khai và có thể hoàn thành ngay trong những tháng cuối năm", ông Tài nói.

Đồng thời điểm tuyên bố của ông Tài, Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã đưa ra thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông (11/8) nhằm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua kế hoạch phát triển công ty năm 2017 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trao đổi với báo giới về tin đồn TGDĐ sẽ thâu tóm Trần Anh, ông Trần Kinh Doanh, Tổng Giám đốc TGDĐ cho biết, sẽ sớm có thông tin chính thức về thương vụ nhưng cho rằng phần nhiều các lời đồn đoán đều có khả năng đúng.

Ông Trần Kinh Doanh đánh giá về nhóm các doanh nghiệp điện máy Hà Nội có Pico, HC, Media Mart, Trần Anh. Trong đó, chuỗi Pico khá nhỏ, HC thì vừa bán sỉ vừa bán lẻ, không phù hợp với chiến lược thuần bán lẻ như Điện Máy Xanh. Còn lại Media Mart và Trần Anh, ông Doanh cho rằng Trần Anh có vẻ phù hợp hơn với TGDĐ vì là doanh nghiệp niêm yết, mọi thông tin công khai minh bạch.

"Điện Máy Xanh không mở được các cửa hàng đủ lớn, đủ hiệu quả ở các khu trung tâm để phục vụ người dân. Các chuỗi điện máy Pico, Trần Anh, Media Mart họ làm được điều đó và đã tồn tại khá lâu. Điện Máy Xanh đã nỗ lực nhưng chưa thực sự có cửa hàng đỉnh, tạo ra doanh thu lớn", Tổng Giám đốc TGDĐ chia sẻ thêm.

Tin mới lên