Bất động sản

Thanh Hóa bỏ loại hình 'đất ở không hình thành đơn vị ở' tại dự án FLC Sầm Sơn

(VNF) - UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh các quỹ đất có chức năng quy hoạch là đất ở không hình thành đơn vị ở thành đất sử dụng hỗn hợp (không có chức năng đất ở) tại dự án FLC Samson Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Thanh Hóa bỏ loại hình 'đất ở không hình thành đơn vị ở' tại dự án FLC Sầm Sơn

Thanh Hóa bỏ loại hình 'đất ở không hình thành đơn vị ở' tại dự án FLC Sầm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án FLC Samson Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Theo phê duyệt, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: bổ sung vào quy hoạch cổng dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn tại vị trí đường giao thông giữa lô đất OCT 14 và OCT 15; điều chỉnh các quỹ đất có chức năng quy hoạch là đất ở không hình thành đơn vị ở thành đất sử dụng hỗn hợp (không có chức năng đất ở).

Cùng với đó bổ sung ranh giới dự án và tên khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn trong tổng thể quy hoạch chi tiết dự án FLC Samson Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn khi điều chỉnh quy hoạch lần này với diện tích 781.452m2, làm cơ sở báo cáo xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Điều chỉnh nhiều khu đất ở không hình thành đơn vị ở thành đất sử dụng hỗn hợp (không có chức năng đất ở).

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, bổ sung ranh giới, điều chỉnh tên trong bảng sử dụng đất và chuyển đổi đất giao thông nội bộ vào ranh giới quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn với diện tích 781.452m2 như nêu trên thì quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn trong tổng thể quy hoạch chi tiết dự án FLC Samson Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC sẽ gồm 3 phân khu.

Cụ thể, phân khu thứ nhất có vị trí phía đông đường Hồ Xuân Hương và phía bắc đường Trần Nhân Tông được giới hạn bởi các mốc M1, M2 đến M71 với diện tích là 699.087m2.

Phân khu thứ hai có vị trí phía tây đường Hồ Xuân Hương và phía bắc đường Trần Nhân Tông được giới hạn bởi các mốc M72, M73, A6.2, A7, A8, A9, A10 với diện tích là 50.856m2.

Phân khu thứ ba có vị trí phía tây đường Hồ Xuân Hương và phía nam đường Trần Nhân Tông được giới hạn bởi các mốc M74, M75, A4.1, A5, A6, A6.1 với diện tích là 31.507m2.

Sau điều chỉnh, dự án FLC Samson Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn có tổng diện tích 200ha.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung trên; gửi Sở Xây dựng dựng kiểm tra đóng dấu, lưu trữ theo quy định; tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch cho địa phương, làm căn cứ quản lý và tổ chức thực hiện.

Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Sầm Sơn và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, quản lý, xác định các vấn đề về đầu tư, đất đai, tài chính và các nội dung khác theo quy định.

Như vậy, sau điều chỉnh dự án FLC Samson Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn có tổng diện tích 200ha với tổng mức đầu tư lên đến 12.088 tỷ đồng. Trong đó, đất sân golf chiếm 76,1ha, đất khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn 78,1ha; đất giao thông 13,1ha, đất khác 25,3ha, đất bãi cát 12ha…

Tin mới lên