Đô thị

Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành dự án PPP cảng hàng không Quảng Trị

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm chủ tịch Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Trị.

Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành dự án PPP cảng hàng không Quảng Trị

Một phương án thiết kế sân bay Quảng Trị. (Ảnh: Tâm Anh)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 964QĐ – TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ tịch Hội đồng; phó chủ tịch Hội đồng là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên của Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ: GTVT, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Trách nhiệm, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Hội đồng thẩm định liên ngành được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định liên ngành có văn bản cử người gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20/6/2021.

UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị, dự án cảng hàng không Quảng Trị thuộc dự án nhóm A, do Thủ tướng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án; cơ quan có thẩm quyền là UBND tỉnh Quảng Trị; nhà đầu tư lập đề xuất dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; địa điểm xây dưng tại xã Gio Quang và Gio Mai, huyện Gio Linh, với tổng diện tích, nhu cầu sử dụng đất khoảng 265,372 ha.

Đây là cảng hàng không 4C (theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế) và sân bay quân sự cấp II; là cảng hàng không nội địa, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, đáp ứng hoạt động khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, đồng thời đảm bảo hoạt động của máy bay quân sự. Công suất theo quy hoạch là 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm. 

Để phù hợp nhu cầu khai thác và khả năng huy động vốn, UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất phân kỳ dự án theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 - Xây dựng cảng hàng không Quảng Trị đạt tiêu chuẩn là cảng hàng không cấp 4C và sân bay quân sự cấp II đạt công suất 1 triệu hành khách/năm, đảm bảo khai thác các loại tàu bay code C và tương đương. Thời gian thực hiện từ năm 2021-2023 với tổng mức đầu tư 3.214 tỷ đồng (trong đó, nhà nước tham gia 233,103 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để giải phóng mặt bằng khu vực sân bay (dự án thành phần 1); vốn nhà đầu tư huy động 2.981,049 tỷ đồng để xây dựng cảng hàng không (dự án thành phần 2). Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn của dự án thành phần 2 là 47 năm 1 tháng.

Giai đoạn 2 - Khi có nhu cầu thì sẽ xây dựng các công trình khu phục vụ mặt đất của cảng hàng không đảm bảo phù hợp với quy hoạch. 

Sau khi hết thời gian kinh doanh công trình theo quy định, nhà đầu tư chuyển giao công trình không bồi hoàn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định tại hợp đồng dự án và các quy định khác.

Tin mới lên