Đô thị

Thanh tra Chính phủ kết luận gì về sai phạm tại Dự án khu nhà ở Phước Long B

(VNF) - Trong thông báo kết luận số 1068/TB-TTCP , Thanh tra Chính phủ nêu rõ trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm tại dự án khu nhà ở Phước Long B tại TP.HCM

Thanh tra Chính phủ kết luận gì về sai phạm tại Dự án khu nhà ở Phước Long B

Ảnh minh họa

Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận số 1068/TB-TTCP thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đôi với khu công nghiệp, khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP. HCM.

Trong đó, liên quan tới dự án khu nhà ở Phước Long B, Thanh tra Chính phủ cho biết UBND thành phố phê duyệt dự án khu nhà ở khi dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất; Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam xác định giá đất của dự án, theo đó việc phê duyệt giá đất của UBND thành phố không đúng với chỉ tiêu quy hoạch xây dựng được duyệt.

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về dự án khu nhà ở Phước Long B

Trong thông báo kết luận, Thanh tra Chính phủ nêu rõ trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm trên thuộc về chủ đầu tư.

“Trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm đối với khu đô thị thuộc trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án, các sở, ngành liên quan, UBND quận Bình Tân, quận 7 và UBND thành phố”, thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu.

Dự án khu nhà ở Phước Long B có tổng diện tích khu đất là 9.023,83 m2, tổng mức đầu tư là 275,48 tỷ đồng. Dự án được tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư.

Ngày 6/6/2001, UBND thành phố có quyết định số 3852/QĐ-UB thu hồi giao cho Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn 2.180 m2 đất tại phường Phước Long B, quận 9 để xây cửa hàng và kho vật tư nông nghiệp; ngày 2/4/2004, UBND thành phố có quyết định số 1400/QĐ-UB thu hồi giao cho Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn 6.368 m2 đất tại phường Phước Long B, quận 9 để xây cửa hàng và kho sản xuất thuốc thú y.

Đến tháng 6/2014, UBND thành phố quyết định số 3138/QĐ-UBND chấp thuận cho nhà đầu tư mới sử dụng khu đất trên để đầu tư khu nhà ở.

Thanh tra Chính phủ cho biết theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 12/4/2016, UBND thành phố có quyết định số 1810/QĐ-UBND phê duyệt nghĩa vụ tài chính về đất theo giá trị thị trường dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được sử dụng đất, đầu tư xây dựng khu nhà ở là 11.226.859.000 đồng.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về dự án khu nhà ở Phước Long B 

Tại kết luận thanh tra số 757/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ cho biết qua thanh tra một số nội dung thấy: “UBND thành phố có các quyết định số 3852/QĐ-UB và số 1400/QĐ-UB cho dự án khu nhà ở nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất của thành phố giai đoạn 2001-2005 được phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/7/2003 là vi phạm Luật Đất đai năm 1993 và khoản 3, 4, Điều 1 Luật năm 1998.

"Tại chứng thu thẩm định giá số 168/16/CT,SACC của Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam được UBND thành phố phê duyệt là có tầng hầm, nhưng trong quyết định số 7331/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UNBD thành phố về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 không có chỉ tiêu quy hoạch xây dựng tầng hầm. Dẫn đến làm tăng chi phí, giảm tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước, UBND thành phố cần rà soát, tính toán để truy thu”.

“Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND thành phố thực hiện rà soát để xử lý các tồn tại, vi phạm nêu trên theo thẩm quyền và quy định pháp luật”, Thanh tra Chính Phủ nêu rõ.

Xem thêm: Bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm dính đến đất công, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm ăn thế nào?

Tin mới lên