Tài chính

The PAN Group: Lãi sau thuế hợp nhất đạt 451 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2018

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa chính thức công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/ 2019. Theo đó, doanh thu thuần trong quý IV của tập đoàn tăng trưởng 3% so với cùng kỳ, doanh thu thuần hợp nhất cả năm giảm nhẹ 0,57% so với 2018, đạt 7.783,6 tỷ đồng.

The PAN Group: Lãi sau thuế hợp nhất đạt 451 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2018

The PAN Group: Lãi sau thuế hợp nhất đạt 451 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2018.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2019 đạt 451 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ nhưng nếu xét riêng hoạt động kinh doanh cốt lõi, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn tăng trưởng 15%.

Cũng theo báo cáo của PAN, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn trong quý IV đạt 2.483,9 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, song do khó khăn trong nửa đầu năm, doanh thu lũy kế cả năm 2019 đạt 7.784 tỷ, giảm nhẹ 0,57%.

Trong đó, mảng nông nghiệp đóng góp 5.241,4 tỷ đồng, tương đương 67% và mảng thực phẩm đóng góp 2.542,2 tỷ đồng, tương đương 33%. Doanh thu xuất khẩu đạt 4.302 tỷ, giảm 10,1% trong khi doanh thu từ nội địa tăng mạnh 14,5% lên 3.481 tỷ đồng.

Theo PAN, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình sụt giảm chung giá xuất khẩu các sản phẩm thủy hải sản và việc tập đoàn bắt đầu tập trung phát triển bán hàng trong nước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2019 đạt 157,1 tỷ, lũy kế cả năm đạt 451 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu tách khoản lợi nhuận từ hợp nhất FMC năm 2018 thì chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh lõi năm 2019 tăng trưởng 15%. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất được cải thiện, năm 2019 là 21% so với 18% năm 2018.

Theo PAN, kết quả này đạt được là do biên lợi nhuận gộp của FMC được cải thiện và duy trì ở mức tốt và đặc biệt là LAF chuyển hướng mạnh mẽ cơ cấu sản phẩm từ điều thô sang điều chế biến trong năm 2019.

Xét về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, trong năm 2019, kế hoạch nâng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HoSE: VFG) lên trên 50% của PAN chưa được hoàn tất do điều kiện thị trường, kết quả kinh doanh VFG chưa được hợp nhất vào tập đoàn. Do đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 74% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, tập đoàn vẫn chủ động mở rộng chuỗi giá trị thông qua việc nâng tỉ lệ sở hữu thành công tại Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang lên 73,45%, đầu tư mua lại 80% cổ phần của Golden Beans (Shin Cà Phê) và đặc biệt là thành lập Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG).

Tin mới lên