Tài chính

Thép Nam Kim báo lãi ‘khủng’ quý I hơn 318 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch năm

(VNF) - Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với mức lợi nhuận cao nhất (theo quý) trong lịch sử hoạt động.

Thép Nam Kim báo lãi ‘khủng’ quý I hơn 318 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch năm

Thép Nam Kim báo lãi ‘khủng’ quý I hơn 318 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch năm

Theo đó, doanh thu quý I của Thép Nam Kim đạt 4.852 tỷ đồng, tăng 97,9% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn tăng chậm hơn ở mức 89%, kéo lãi gộp của Thép Nam Kim lên con số hơn 610 tỷ đồng trong quý đầu năm, cao gấp gần 2,9 lần lãi gộp thu về trong quý I/2020.

Biên lãi gộp được cải thiện thêm 3,92 điểm phần trăm, lên 12,57%.

Hoạt động tài chính vẫn báo lỗ hơn 54 tỷ đồng trong quý này, nhưng đã bớt lỗ hơn cùng kỳ năm 2020 (lỗ hơn 83 tỷ đồng).

Doanh thu tăng mạnh làm chi phí bán hàng cũng neo cao ở mức 173 tỷ đồng, tăng 179% so với quý I năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh ở mức 42%, đạt hơn 26,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thép Nam Kim ghi nhận một khoản lợi nhuận khác cao đột biến hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thì khoản mục này chỉ ghi nhận khiêm tốn chưa đến 1 tỷ đồng.

Chốt quý I, Thép Nam Kim bão lãi sau thuế “khủng” hơn 318 tỷ đồng, cao gấp gần 7,7 lần cùng kỳ năm 2020.

Về cơ cấu tài sản, tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản của Thép Nam Kim tăng 30% so với thời điểm cuối năm 2020 lên 10.101 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng thêm hơn 517 tỷ đồng lên giá trị 737 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng thêm hơn 1.129 tỷ đồng, cuối quý I đạt giá trị hơn 3.500 tỷ đồng.

Biến động cùng chiều với tài sản, tổng nợ phải trả của Thép Nam Kim cũng tăng 44% so với thời điểm cuối năm ngoái lên 6.601 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 22% lên 3.081 tỷ đồng.

Năm 2021, Thép Nam Kim dự kiến trình ĐHCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu đạt 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 600 tỷ đồng, mức tăng trưởng dự kiến là 103%.

Kết quả thu được ở quý I của Thép Nam Kim đã hoàn thành 30% kế hoạch về doanh thu và 53% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu NKG của Thép Nam Kim đóng cửa phiên 19/4 ở mức giá 27.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 4.600 tỷ đồng.

Tin mới lên