Tài chính

Thoái vốn Nhà nước tại Petrolimex: Đối tác chiến lược không có quyền mua ưu tiên

(VNF) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về phương án thoái vốn Nhà nước tại Petrolimex, trong đó khẳng định giữa Petrolimex và đối tác chiến lược JX Nippon Oil & Energy - JXTG (đơn vị sở hữu 8% cổ phần Petrolimex) không có ràng buộc nào liên quan đến việc thoái vốn Nhà nước.

Thoái vốn Nhà nước tại Petrolimex: Đối tác chiến lược không có quyền mua ưu tiên

Thoái vốn Nhà nước tại Petrolimex: Đối tác chiến lược JX Nippon Oil & Energy không có quyền mua ưu tiên

Cụ thể, theo như nội dung các văn kiện Hợp đồng được ký kết giữa Petrolimex và nhà đầu tư chiến lược JXTG thì JXTG sẽ được một số quyền ưu tiên cơ bản chính như sau.

Thứ nhất là Quyền mua trước và Quyền Đăng ký mua bổ sung. JXTG có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, đăng ký mua bất kỳ chứng khoán bổ sung nào do Petrolimex phát hành trên cơ sở tỷ lệ sở hữu 8%.

Nếu JXTG thực hiện Quyền mua trước của mình liên quan đến bất kỳ đợt phát hành chứng khoán bổ sung nào của Petrolimex thì JXTG cũng có quyền đăng ký mua bất kỳ chứng khoán bổ sung nào như vậy mà không được đăng ký mua bởi bất kỳ cổ đông nào khác trên cơ sở tỷ lệ sở hữu 8%, chừng nào cổ đông nhà nước còn nắm giữ trên 50% cổ phần Petrolimex.

Thứ hai là Quyền ưu tiên chào mua và Quyền ưu tiên mua trước. Trong trường hợp Petrolimex trực tiếp hay gián tiếp tìm cách chuyển nhượng bất kỳ cổ phiếu quỹ nào do Petrolimex nắm giữ và/hoặc cổ phần trong bất kỳ Công ty con chính nào thì JXTG có quyền ưu tiên chào mua và quyền ưu tiên mua trước số cổ phần đó.

“Như vậy, các cam kết giữa Tập đoàn và nhà đầu tư chiến lược JXTG liên quan đến việc đối tác chiến lược được ưu tiên mua cổ phần sẽ chỉ trong phạm vi các cổ phần phát hành thêm của Tập đoàn hoặc cổ phiếu quỹ của Tập đoàn. Đối với cổ phần của Nhà nước sở hữu tại Tập đoàn, trong trường hợp Nhà nước tiến hành thoái vốn thì sẽ không có ràng buộc nào liên quan đến cam kết ưu tiên dành cho đối tác chiến lược JXTG”, văn bản của Petrolimex nêu rõ.

Trong văn bản, Petrolimex cũng tiết lộ về cam kết liên quan đến Dự án Nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong (Dự án NVP) mà Petrolimex và JXTG dự định triển khai, hai bên đã tiến hành thuê tư vấn độc lập, thiết lập các nhóm Dự án của các bên để cùng tiến hành một nghiên cứu chung về dự án NVP để đánh giá, thẩm định hiệu quả kinh tế và tính khả thi của dự án trong tình hình và điều kiện mới hiện nay.

Theo như các điều khoản cam kết, nghĩa vụ của cổ đông Nhà nước với tư cách cổ đông của Petrolimex sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ Petrolimex và JXTG trong việc chuẩn bị và triển khai dự án NVP, bao gồm cả việc có được mọi giấy phép, chấp thuận và đồng ý cần thiết, cũng như việc nộp đơn xin các ưu đãi đầu tư tốt nhất theo các điều khoản tương ứng với bất kỳ dự án nhà máy lọc dầu tương tự nào khác tại Việt Nam.

Tin mới lên