Nhân vật

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Sơn Hùng làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Sơn Hùng làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Thái Bảo, Chủ tịch HDND tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sơn Hùng (bìa phải)

Trước đó, ngày 31/8/2021, tại kỳ họp thứ ba, hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với số phiếu bầu 75/76 đại biểu có mặt tại kỳ họp, ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Ban tổ chức Tỉnh ủy, đã được các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Sơn Hùng 56 tuổi, có trình độ thạc sỹ hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Sơn Hùng từng giữ các chức vụ: bí thư Huyện ủy Trảng Bom, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đến nay, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai gồm có 5 người. Chủ tịch UBND tỉnh là ông Cao Tiến Dũng, 4 phó chủ tịch gồm ông Võ Văn Phi, ông Võ Tấn Đức, bà Nguyễn Thị Hoàng và ông Nguyễn Sơn Hùng.

Tin mới lên