Nhân vật

Thượng tướng Phan Văn Giang làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng

(VNF) - Tài kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn Thượng tướng Phan Văn Giang giữ chức bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960 tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông tốt nghiệp trường Sỹ quan Tăng - Thiết giáp và được phong hàm Trung úy năm 1983.

Cũng trong năm 1983, ông được điều động về công tác tại Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Tại đây, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như đại đội trưởng, phó tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng, trung đoàn trưởng, phó sư đoàn trưởng.

Năm 2003, ông Giang được bổ nhiệm làm sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, đồng thời là phó bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Đảng ủy viên Quân đoàn 1. Năm 2008, ông là phó tư lệnh, tham mưu trưởng Quân đoàn 1, ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn.

Từ năm 2010 đến năm 2016, ông lần lượt đảm nhận các chức vụ tư lệnh Quân đoàn 1, phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn; phó tổng Tham mưu trưởng, bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng; tư lệnh Quân khu 1, phó bí thư Đảng ủy Quân khu; thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 1/2016, tại đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XII, ông Phan Văn Giang được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Đến tháng 5/2016, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân. Sau đó 4 ngày, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đáng chú ý, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng vừa diễn ra vào tháng 1/2021, ông Phan Văn Giang tiếp tục được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp đó, tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông đã được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Tin mới lên