Ngân hàng

Tiền gửi của LienVietPostBank tại NHNN bất ngờ giảm 10.000 tỷ

(VNF) – LienVietPostBank bất ngờ ‘rút’ 10.000 tỷ đồng tiền gửi khỏi Ngân hàng Nhà nước.

Tiền gửi của LienVietPostBank tại NHNN bất ngờ giảm 10.000 tỷ

Tiền gửi tại NHNN giảm 10.000 tỷ đồng là nguyên nhân quan trọng khiến tổng tài sản của LienVietPostBank bất ngờ giảm trong 3 tháng đầu năm 2017

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017, theo đó, lợi nhuận trước thuế quý I/2017 của LienVietPostBank đạt 469 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2016.

Thành quả kinh doanh trên của LienVietPostBank chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chính là tín dụng – đầu tư khi thu nhập lãi thuần đem về trong quý I/2017 là 1.259 tỷ đồng, tăng 70% so với thời kỳ một năm trước đó. Mảng kinh doanh ngoại hối cũng đem về cho LienVietPostBank mức lãi thuần đáng kể, đạt 71,7 tỷ đồng, tăng 50%.

Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác không đem về lãi thuần đáng kể cho LienVietPostBank, thậm chí có mảng đem lại khoản lỗ thuần khá lớn gần 150 tỷ đồng.

Về tài sản, khá đáng chú ý là tổng tài sản của LienVietPostBank tính đến hết ngày 31/03/2017 lại giảm 2,7% sau 3 tháng, về mức 138.023 tỷ đồng.

Nguyên nhân quan trọng là do tiền gửi của LienVietPostBank tại Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm 10.000 tỷ đồng, từ mức 12.219 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 2.214 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền gửi và cho vay liên ngân hàng của LienVietPostBank cũng giảm khá mạnh 5.714 tỷ đồng, về mức 3.563 tỷ đồng.

Song song, dư nợ tín dụng của LienVietPostBank lại tăng 9.072 tỷ đồng, lên mức 88.777 tỷ đồng; chứng khoán đầu tư cũng tăng 1.782 tỷ đồng, lên mức 35.028 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý I/2017; các khoản phải thu tăng thêm 688 tỷ đồng, đạt 3.404 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2017, tiền gửi của khách hàng tại LienVietPostBank đạt 111.494 tỷ đồng, tăng 0,46% so với hồi đầu năm. Tiền gửi và vay liên ngân hàng giảm khá mạnh 5.820 tỷ đồng, về mức 8.976 tỷ đồng.

Tin mới lên