Tài chính

Tiếp nối Coteccons, Ricons báo lãi 6 tháng giảm 19%

(VNF) - Mặc dù doanh thu thuần và lợi nhuận của Ricons suy giảm nhưng so với Coteccons, mức suy giảm "nhẹ nhàng" hơn nhiều.

Tiếp nối Coteccons, Ricons báo lãi 6 tháng giảm 19%

Tiếp nối Coteccons, Ricons báo lãi 6 tháng giảm 19%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons - công ty liên kết từng được "ông trùm" Coteccons đề xuất sáp nhập, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2019 của Ricons đạt 2.573 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Ricons ở mức 166,5 tỷ đồng, giảm 4,3%.

Trong kỳ, Ricons cũng ghi nhận 20,4 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 35%. Song song với đó, ghi nhận 8,4 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 46% và 57,3 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 11%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Ricons đạt 128 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét riêng quý II/2019, doanh thu thuần của Ricons giảm 18%, lợi nhuận trước thuế giảm 21%.

Nếu nhìn vào mức suy giảm của Conteccons, có thể thấy mức suy giảm trong kết quả kinh doanh của Ricons "nhẹ nhàng" hơn nhiều. 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Coteccons giảm lần lượt 20% và 55%. Riêng quý II/2019 giảm lần lượt 30% và 71%.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Ricons ở mức 4.366 tỷ đồng, hình thành từ 2.382 tỷ đồng nợ phải trả và 1.983 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Tin mới lên