Tài chính

Tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận thụt lùi, Coteccons muốn phát hành cổ phiếu sáp nhập Ricons

(VNF) – Coteccons đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm 2019 là 1.300 tỷ đồng, giảm 14% so với kết quả thực hiện năm 2018. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Coteccons đặt mục tiêu lợi nhuận giảm sút so với năm trước.

Tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận thụt lùi, Coteccons muốn phát hành cổ phiếu sáp nhập Ricons

Coteccons muốn phát hành cổ phiếu sáp nhập Ricons

Sáp nhập Ricons vào Coteccons

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của kỳ đại hội này là Coteccons sẽ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% cổ phần Ricons.

Theo đó, Coteccons sẽ phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Ricons để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Ricons đang lưu hành (trừ số cổ phần Coteccons đang nắm giữ). Sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu, Coteccons sẽ sở hữu 100% Ricons và chuyển đổi Ricons từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

Theo Coteccons, việc sở hữu Ricons sẽ giúp Coteccons tạo lợi thế cạnh tranh về quy mô, tăng năng lực triển khai các dự án lớn và đặc biệt lớn, thúc đẩy việc tăng doanh thu và lợi nhuận công ty.

Hiện, vốn điều lệ Ricons là 305 tỷ đồng, tương ứng 30,5 triệu cổ phần theo mệnh giá. Coteccons nắm giữ tỷ lệ sở hữu 14,87% và nắm giữ tỷ lệ biểu quyết 24,03% tại Ricons. Trong năm qua, Ricons ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu 9.313 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 431,3 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận tiếp tục thụt lùi

Năm 2018, Coteccons đạt 28.560 tỷ đồng doanh thu thuần; lãi ròng đạt 1.510 tỷ đồng. Công ty dành 299 tỷ đồng để chia cổ tức, mức cổ tức là 30% mệnh giá (3.000 đồng/cổ phiếu).

Về kế hoạch kinh doanh 2019, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 27.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 1.300 tỷ đồng, giảm lần lượt 5,5% và 14% so với kết quả thực hiện năm trước. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Coteccons đặt mục tiêu lợi nhuận sụt giảm (năm 2018, Coteccons đặt mục tiêu lợi nhuận 1.400 tỷ đồng, giảm 15,29%).

Với mức lợi nhuận như trên, Coteccons dự kiến chia cổ tức 30%.

Ngoài các nội dung trên, HĐQT Coteccons cũng xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt (ESOP) tổng cộng 572.500 cổ phiếu, tương ứng 0,75% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành đề xuất là 64.000 đồng/cổ phiếu (bằng 60% giá trị sổ sách). Toàn bộ cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành.

Tin mới lên