Tài chính

Tiết giảm chi phí, Dược Hậu Giang báo lãi gần 740 tỷ đồng năm 2020

(VNF) - Nhờ tiết giảm tốt giá vốn và chi phí vận hành, năm vừa qua, Dược Hậu Giang báo lãi sau thuế tăng 17% lên 738 tỷ đồng, trong khi doanh thu giảm nhẹ 4%.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.211 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ giá vốn hàng bán tiết giảm tốt, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp tăng trưởng dương, đạt gần 570 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu tài chính đi ngang 32 tỷ đồng, chi phí tài chính lại tăng gấp đôi, lên 46,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức 233 tỷ đồng và 84,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và giảm 24% so với cùng kỳ.

Chốt quý, DHG báo lãi trước thuế 236 tỷ đồng, xấp xỉ thực hiện quý IV/2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng nhẹ từ 1.515 đồng lên 1.553 đồng.

Lũy kế năm 2020, trong khi doanh thu giảm nhẹ 4% xuống 3.755 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng trưởng 16% so với năm trước lên 830 tỷ đồng. EPS tăng từ 4.668 đồng lên 5.443 đồng.

Với kết quả này, DHG đã vượt 14% mục tiêu lợi nhuận năm 2020.

Phía DHG cho biết nhờ tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực, đồng thời triển khai tốt dự án tăng năng suất, hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm các chi phí vận hành, công ty đã đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DHG tăng 7% lên 4.447 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.147 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 850 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tồn kho đạt 826 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

Trên thị trường, kết phiên sáng 21/1, cổ phiếu DHG tăng 500 đồng lên mức 102.600 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên