Ngân hàng

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng vượt 12 triệu tỷ, hệ số an toàn vốn của ngân hàng tư nhân suy giảm

(VNF) - Tăng trưởng vốn tự có chậm hơn tăng trưởng tổng tài sản (8,06% lên 9,06%) là nguyên nhân quan trọng khiến hệ số an toàn vốn của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân giảm từ mức 11,24% hồi đầu năm xuống mức 10,81% cuối tháng 9/2019.

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng vượt 12 triệu tỷ, hệ số an toàn vốn của ngân hàng tư nhân suy giảm

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng vượt 12 triệu tỷ đồng, hệ số an toàn vốn của nhóm ngân hàng tư nhân suy giảm

Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến hết ngày 30/9/2019 đạt trên 12 triệu tỷ đồng, tăng 8,48% so với hồi đầu năm.

Nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank) tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 43,4%, tương đương tổng tài sản trên 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 7,12% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM tư nhân là trên 4,96 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% và chiếm 41,4% tổng tài sản hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 11,36%; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 190.797 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 13,69%. Cùng với đó, tổng tài sản của nhóm ngân hàng hợp tác xã là 33.774 tỷ đồng, tăng 4,15%; nhóm quỹ tín dụng nhân dân là 124.112 tỷ đồng, tăng 9,67%.

Về vốn tự có, tính đến hết ngày 30/9/2019, vốn tự có của toàn hệ thống ngân hàng (đã loại bỏ tổ chức tín dụng có vốn tự có âm) đạt 882.493 tỷ đồng, tăng 9,47%, tương đương tăng trên 8.572 tỷ đồng sau 9 tháng.

Khác với cơ cấu tổng tài sản, cán cân vốn tự có vẫn nghiêng về nhóm NHTM tư nhân. Tổng vốn tự có của nhóm NHTM tư nhân ghi nhận là 365.442 tỷ đồng, tăng 8,06%, tương đương tăng hơn 29.400 tỷ đồng; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 293.736 tỷ đồng, tăng 9,36%, tương đương tăng khoảng 27.500 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 183.751 tỷ đồng vốn tự có, tăng 12,82%; còn lại là nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính với 35.736 tỷ đồng, nhóm ngân hàng hợp tác xã với 3.828 tỷ đồng.

Việc tốc độ tăng trưởng vốn tự có cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng tài sản (9,36% so với 7,12%) giúp tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của nhóm NHTM Nhà nước tăng trong 9 tháng năm nay, từ mức 9,52% hồi đầu năm lên 9,78% tính đến cuối tháng 9/2019.

Trong khi đó, tăng trưởng vốn tự có chậm hơn tăng trưởng tổng tài sản (8,06% lên 9,06%) là nguyên nhân quan trọng khiến CAR của nhóm NHTM tư nhân giảm từ mức 11,24% hồi đầu năm xuống mức 10,81% cuối tháng 9/2019, theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước.

Về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN được ban hành mới đây, các ngân hàng sẽ phải đưa tỷ lệ này về xuống dưới 30% từ năm 2022.

Mặc dù tỷ lệ này có thể cao, thấp khác nhau giữa các ngân hàng nhưng tựu chung, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 9/2019, tỷ lệ này đã ở mức dưới 30% đối với nhóm NHTM Nhà nước. Trong khi đó, nhóm NHTM tư nhân cũng đã xuống mức suýt soát, đạt 30,89%.

Tin mới lên