Tài chính

TP. HCM: Trên 1.400 tỷ đồng nợ thuế khó đòi

Trong số hơn 2.400 tỷ đồng nợ thuế tại Cục Hải quan TP. HCM, nợ khó đòi chiếm gần 70% với trên 1.400 tỷ đồng.

TP. HCM: Trên 1.400 tỷ đồng nợ thuế khó đòi

Hàng hóa nhập khẩu qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TP. HCM, tính đến ngày 15/5, tổng số nợ thuế tại Cục Hải quan TP. HCM trên 2.430 tỷ đồng. Trong đó, có trên 1.400 tỷ đồng thuộc diện nợ thuế khó thu hồi, số còn lại thuộc diện nợ có khà năng thu. Trong đó phần lớn là nợ thuế quá 90 ngày, với trên 940 tỷ đồng; nợ chờ xét miễn giảm trên 55 tỷ đồng...

Mặc dù không để nợ khó đòi phát sinh trong thời gian gần đây nhưng hơn 1.400 tỷ đồng thuộc diện nợ khó đòi phát sinh từ nhiều năm trước đây khiến Cục Hải quan TP. HCM phải vất vả theo dõi.

Mặc dù Cục Hải quan TP. HCM đã áp dụng các biện pháp thu hồi thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế nhưng vẫn không hiệu quả, bởi vì doanh nghiệp nợ thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Để xử lý số nợ này, mới đây, Cục Hải quan TP. HCM đã công bố danh sách 1.047 doanh nghiệp nợ thuế chây ì, với tổng số nợ trên 996 tỷ đồng nợ thuế khó đòi.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, số nợ thuế tại Cục Hải quan TP. HCM được xóa là trên 70 triệu đồng của 4 doanh nghiệp.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên