Bất động sản

TP.HCM sẽ đánh thuế cao với bất động sản thứ hai, nhà mua đi bán lại

(VNF) – Áp dụng mức thuế cao đối với bất động sản thứ hai trở lên và các giao dịch bất động sản diễn ra trong vòng 1 năm sau khi mua, thu thuế tài sản trên đất và giá trị tăng thêm của bất động sản từ việc đầu cơ hạ tầng… là những nội dung UBND TP. HCM vừa kiến nghị với Bộ Xây dựng.

TP.HCM sẽ đánh thuế cao với bất động sản thứ hai, nhà mua đi bán lại

Theo UBND TP.HCM, chính sách thuế này nhằm bảo công bằng trong quyền tiếp cận nhà ở của người dân.

Về huy động vốn, UBND thành phố cho rằng Bộ cần phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình, huy động vốn từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, đầu tư tài chính trong và ngoài nước, ban hành cơ chế huy động vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị, nghiên cứu tạo hành lang pháp lý cho một số công cụ tài chính mới cho thị trường bất động sản phát triển.

Trước mắt, cho phép thí điểm một số công cụ tài chính mới cho thị trường bất động sản như Quỹ tiết kiệm nhà ở, Quỹ tín thác bất động sản REITS, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư vào thị trường bất động sản.

Về chính sách nhà ở xã hội, Bộ cần xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách để Ngân hàng Nhà nước có căn cứ cấp bù lãi suất nhằm thực hiện sớm chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2014 và chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện cho vay ưu đãi và chính sách tiết kiệm nhà ở xã hội theo khoản 5 điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở xã hội và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác phân loại đô thị đối với trường hợp TP là đô thị đặc biệt. Theo báo cáo UBND TP. HCM trên địa bàn hiện có 29 dự án phát triển nhà ở quy mô lớn, trong đó có 2 dự án với quy mô sử dụng đất từ 50ha trở lên và 27 dự án có tổng mức đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên hoặc quy mô căn hộ từ 1.500 căn trở lên.

Tin mới lên