Đô thị

TTC Land (SCR): Lãi quý III giảm 54%, tồn kho và khoản phải thu chiếm 80% tổng tài sản

(VNF) - Doanh thu thuần quý III của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR) tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 375 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 54%, còn 9,4 tỷ đồng.

TTC Land (SCR): Lãi quý III giảm 54%, tồn kho và khoản phải thu chiếm 80% tổng tài sản

TTC Land (SCR): Lãi quý III giảm 54%, tồn kho và khoản phải thu chiếm 80% tổng tài sản

Quý III, doanh thu thuần của SCR tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 375 tỷ đồng; nguyên nhân là tăng doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản và doanh thu từ hoạt động xây dựng.

Lợi nhuận gộp cũng tăng trưởng hơn 2 lần, đạt 71 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp lại giảm từ 27% xuống 19%.

Doanh thu tài chính quý III tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 72 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, chi phí tài chính còn tăng mạnh hơn, tăng gấp 3 lần, đạt 89 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng mạnh tới 7 lần, đạt 21 tỷ đồng, hầu hết là do tăng chi phí môi giới.

Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 40% so với cùng kỳ, còn 12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 54%, còn 9,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SCR tăng 357%, tương ứng tăng 1.230 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.574 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 104%, đạt 189 tỷ đồng.

Theo TTCLand, kết quả tích cực 9 tháng đầu năm đến từ việc tiếp tục ghi nhận và bàn giao 189 căn hộ còn lại của dự án Carillon 7 cũng như thanh toán các tài sản chưa phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của SCR giảm 8% so với ngày 31/12/2020, đạt 10.464 tỷ đồng, trong đó 73% là tài sản ngắn hạn (7.674 tỷ đồng). Hàng tồn kho giảm nhẹ, đạt 2.892 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản, chủ yếu là bất động sản dở dang tại các dự án Jamona City, Charmington Dragonic, Charmington Tamashi Đà Nẵng, Jamona Cầu Tre…

Tổng giá trị các khoản phải thu giảm nhẹ, còn 5.505 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản. Như vậy, có thể thấy hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm tới 80% tổng tài sản, cho thấy chất lượng tài sản của SCR không thật sự tốt.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2021, nợ phải trả của SCR đạt 5.433 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu kỳ, chiếm 52% tổng cộng nguồn vốn. Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng 30%, đạt 1.140 tỷ đồng, chiếm 30% nợ ngắn hạn.

Tổng giá trị nợ vay của SCR đạt 2.136 tỷ đồng, chiếm 20% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,1 cho thấy SCR không phụ thuộc nhiều vào vốn bên ngoài.

Hoạt động kinh doanh trong 9 tháng của SCR tạo tiền tốt, dòng tiền kinh doanh dương 690 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 261 tỷ đồng. Nhờ hoạt động kinh doanh đem lại dòng tiền dương, SCR đã mạnh tay chi đầu tư (chi cho vay 1.622 tỷ đồng), giảm đi vay và tăng chi trả nợ gốc vay (1.220 tỷ đồng). Điều này đã khiến cho dòng tiền thuần 9 tháng âm 82 tỷ đồng, làm lượng tiền và đương tiền cuối quý III giảm 39% so với đầu kỳ, còn 126 tỷ đồng.

Tin mới lên