Tài chính

TTC Sugar báo lãi quý hơn 192 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ

(VNF) - Nhờ tăng sản lượng tiêu thụ và doanh thu, tối ưu chi phí giá thành, kiểm soát tốt chi phí tại các khâu và tái cấu trúc các mảng hoạt động trong niên độ tài chính, lũy kế 3 quý niên độ tài chính 2020-2021, Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) đạt được tăng trưởng lợi nhuận ở mức "khủng" 225% so với cùng kỳ niên độ trước.

TTC Sugar báo lãi quý hơn 192 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ

TTC Sugar báo lãi quý hơn 192 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ

Doanh thu quý III niên độ tài chính 2020-2021 của TTC Sugar đạt hơn 3.181 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ niên độ trước. Giá vốn neo cao làm lợi nhuận gộp của TTC Sugar giảm hơn 4% về gần 501,7 tỷ đồng, bất chấp doanh thu tăng.

Biên lãi gộp cũng giảm về 15,77%, trong khi cùng kỳ 17,62%.

Hoạt động tài chính trong quý III niên độ tài chính ghi nhận lỗ gần 83 tỷ đồng, khả quan hơn khoản lỗ hơn 162 tỷ đồng cùng kỳ niên độ trước.

Trừ đi các loại chi phí, TTC Sugar báo lãi quý III niên độ tài chính 2020-2021 đạt hơn 192 tỷ đồng, cao gấp đôi quý III niên độ trước.

Lũy kế 3 quý, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của TTC Sugar lần lượt đạt 10.749 tỷ đồng và 479 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tăng 17,8% so với cùng kỳ niên độ trước, còn lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ở mức “khủng” 225%.

Theo giải trình của TTC Sugar, nguyên nhân lợi nhuận của công ty tăng mạnh như vậy trong 3 quý niên độ 2020-2021 là nhờ tăng sản lượng tiêu thụ và doanh thu qua các kênh, công tác tái cấu trúc các mảng hoạt động của công ty đạt hiệu quả. Ngoài ra, phía TTC Sugar cho biết đã tập trung triển khai các giải pháp về nông nghiệp, sản xuất,…nhằm tối ưu chi phí giá thành sản phẩm và kiểm soát tốt chi phí tại tất cả các khâu, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Niên độ tài chính 2020-2021, TTC Sugar đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.358 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 662 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý, TTC Sugar đã hoàn thành gần 83% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý III niên độ tài chính, tổng tài sản của TTC Sugar đạt 20.463 tỷ đồng, tăng gần 14% so với thời điểm đầu niên độ. Trong đó, khoản mục chứng khoán kinh doanh đạt giá trị hơn 702 tỷ đồng, tăng thêm hơn 299 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ.

Được biết, so với thời điểm công bố báo tài chính giữa niên độ (đã kiểm toán), các mã cổ phiếu trong danh mục đầu tư ngắn hạn của TTC Sugar đã tăng từ 5 lên 13 mã. Trong đó, TTC Sugar đã bán hết cố phiếu của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCI) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) nắm giữ trước đó. Một số mã cổ phiếu mới trong danh mục của TTC Sugar có thể kể đến như HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, DRH của Công ty Cổ phần DRH Holding, STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín,…

Tổng nợ phải tính đến ngày 31/3/2021 của TTC Sugar là hơn 12.263 tỷ đồng, tăng gần 19% so với thời điểm đầu niên độ tài chính. Trong đó, tổng nợ vay tăng 18% lên 9.722 tỷ đồng, chủ yếu tăng ở nợ vay dài hạn.

 

 

Tin mới lên